Lakossági tájékoztató zöldhulladék kezelésről

Tisztelt Tamási lakosok!

A hosszútávú egészség megőrzésének elengedhetetlen feltétele a kiváló levegőminőség biztosítás a település kül- és belterületén egyaránt, melynek alakulásában a lakossági fűtés mellett kiemelt szerepe van az avar és a kerti hulladék égetésének, ezért fontosnak tartjuk felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy a környezet és természetvédelemről szóló14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelet alapján, az avar és kerti zöldhulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással és ágdarálással történhet, illetve javasoljuk, hogy a lágyszárú növényeket helyezzék biológiailag lebomló zsákokba, vagy maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben kössék össze, melyet a Vertikál Nonprofit Zrt. a megadott időpontokban elszállít.

Amennyiben a komposztálás, ágdarálás vagy a hulladékszolgáltatóval történő elszállítás nem megoldható,úgy a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt engedélyezett a kerti zöldhulladék égetés az alábbi feltételekkel: családi és kertes házaknál zöld hulladékot égetni csak március 1. és április 30. valamint szeptember 1. és november 30. között, keddi és pénteki napokon lehet, 9:00 és 18:00 óra között. A füstképződés csökkentése érdekében a zöld hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet. Lakótelepeken, társasházak területén a zöldhulladék égetése tilos.

Fontos megjegyezni, hogy a mezőgazdasági tevékenységekhez köthető külterületi tarlóés vágott növények égetése bejelentéshez kötött tevékenység, amelyet a munkálatok előtt öt nappal írásban kell jelezni az illetékes katasztrófavédelmi hatóságnál.

Közös érdekünk a levegőminőség védelme, ezért arra kérünk mindenkit, hogy a helyi rendeletben foglaltaknak maradéktalanul tegyenek eleget.

Tamási Város Jegyzője

Előző Lakossági tájékoztató ebösszeírásról