Lakossági tájékoztató üzemképtelen járművek közterületen való tárolásáról

Tisztelt Tamási Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal közterület felügyelője2024. március 1. napjától Tamási közterületein folyamatosan végzi a hatósági jelzés nélküli üzemképtelen gépjárművek felderítését.

Az a jármű minősül üzemképtelen járműnek, amely a közúti forgalomban csak hatósági engedéllyel és jelzéssel vehet részt, de a hatósági jelzés hiányzik vagy az engedélye lejárt, érvénytelen, illetve balesetben, vagy egyéb okból olyan mértékben roncsolódott, hogy műszaki állapota miatt nyilvánvalóan nem képes részt venni a közúti közlekedésben (roncs vagy sérült jármű).

A KRESZ 59. § (3) bekezdése értelmében azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, főútvonalon tilos, mellékútvonalon – közterület-használati engedély nélkül – legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt járművet a rendőrség, a közterület felügyelet, a közút kezelője – a tulajdonos költségére – eltávolíthatja.

A fentiek értelmében Tamási településen üzemképtelen járművet közterület-használati hozzájárulás nélkül csak mellékútvonalon és legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Közterület-használati hozzájárulás főútvonalra nem adható, mellékútvonalra is legfeljebb csak 30 napra. Az engedély nem hosszabbítható meg és újabb engedély 1 éven belül nem adható.

Amennyiben az üzemképtelen járművet Tamási Város közigazgatási területén lévő közterületen 10 napot meghaladóan közterület-használati engedély nélkül vagy a közterület-használati engedély érvényességének lejártát követően tárolják, úgy a tulajdonos személye felszólításra kerül a jármű közterületről történő eltávolítására határidő megjelölésével. Amennyiben a tulajdonos a jármű elszállításáról ezt követően sem gondoskodik, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben foglalt szankciót kell alkalmazni, mely értelmében a sértő magatartás elkövetőjével szemben 50.000,- forintig terjedő helyszíni bírság, 200.000,- forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

A közterület-használati engedély iránti kérelmet Tamási Polgármesteri Hivatal (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) 12-es számú irodájában lehet benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon. A közterület használat díja: 2500 Ft/nap

Ezúton kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy a helyi rendeletben foglaltaknak tegyenek eleget és üzemképtelen járművet közterületen ne tároljanak!

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Tamási Polgármesteri Hivatal

Előző Tájékoztató e-on hálózat korszerűsítésről (2024.02.20)