Lakossági tájékoztató ebösszeírásról

Tisztelt Ebtartó!

Tamási Város területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján ismét sor kerül az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonosának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy Tamási Város Önkormányzata az ebösszeírás adatai alapján nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.

Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a Tamási Polgármesteri Hivatal Portáján, illetve letölthető az alábbi linken: LINK

Tájékoztatjuk a tisztelt Ebtartót, hogy az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és legkésőbb 2022. november 30-ig szükséges eljuttatni a Tamási Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:

  •         Levélben postai úton aTamási Polgármesteri Hivatal címére: 7090 Tamási Szabadság u. 46-48.
  •         Személyesen leadható a Hivatal portáján, vagy ügyfélfogadási időben a 12-es számú irodában.
  •         Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában) a tamasikozter@tamasi.hu e-mail címre.

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint - 2013. január 1-től - a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket szolgáltató állatorvosnál megjelöltetni. A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megváltoztatása miatt történtő adatmódosítás díjmentes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2022. 11. 30. napját követően az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni az önkormányzat részére, a változást követő 15 napon belül.

Tamási Város Önkormányzata

Előző 2022. október 20-án indul a népszámlálás számlálóbiztosi szakasza