Lakossági tájékoztató - Tiszta Porta Virágos Kert program felhívásról

Tisztelt Tamási lakosok!

Tamási Város Önkormányzata az idei évben is szeretné elismerni, értékelni mindazon lakókat, akik aktívan tesznek környezetük szépségéért, rendezettségéért, ezáltal is hozzájárulva Tamási arculatának szépítéséhez, a városi környezet szebbé tételéhez, így a lakosság életminőségének javításához, a zöldfelületek példamutató kialakításával, tiszta, rendezett, virágos városkép létrehozásához,ugyanakkor szeretnénk ösztönözni az ápolt, virágos, kulturált környezet kialakítására való törekvéseket a lakosság körében.

Reméljük, hogy sokan jó példával elől járva, megmutatják rendezett és tiszta portáikat a közösségnek, mindannyian láthatjuk majd kitartó munkájuk eredményeit.

A program lebonyolítása

A programban automatikusan minden családi ház, társasház, lakásszövetkezet és sorház részt vesz, arra külön jelentkezni nem kell.Tamási Város Önkormányzata a „Tiszta porta virágos kert” programért felelős bizottságot állított fel, melynek tagjai május 15. és július 15. közötti időszakban aváros valamennyi utcáját bejárva egységes elvek alapján pontozzák és választják ki az elismerésre érdemes portákat.A zsűrizés minden esetben az ingatlan előtti közterületről történik.

Az értékelés során az ingatlanokat és azok környezetének rendezettségét, tisztaságát, igényességét, saját kialakítású kertek ötletességét, társasházak tisztaságát, kulturáltságát figyeli a bizottság.Azok az ingatlan tulajdonosok, akiket a bizottság arra érdemesnek talál,„Tiszta porta virágos kert” feliratú emléklapot vehetnek át.

A program lezárására és az elismerések, díjak átadására szeptember hónapban kerül sor.

A programban résztvevők az alábbi kategóriák szerint kerülnek értékelésre és díjazásra:

-          családi ház, társasház, lakásszövetkezet, sorház

Díjazás

Azokat az ingatlan tulajdonosokat, akiknek aportájakülönösen igényesen került kialakításra, gondozásra, a bizottság külön díjazza az alábbiak szerint.

A családi ház, társasház, lakásszövetkezet és sorház kategóriában:

1.       helyezett 30.000,- ft értékű vásárlási utalvány
2.       helyezett 25.000,- ft értékű vásárlási utalvány
3.       helyezett 20.000,- ft értékű vásárlási utalvány
4.       helyezett 15.000,- ft értékű vásárlási utalvány
5.       helyezett10.000,- ft értékű vásárlási utalvány
6.       helyezett 5.000,- ft értékű vásárlási utalvány

Tamási Város Önkormányzata

Előző Lakossági tájékoztató az elfogadásra került új rendezési tervről