Közlemény - Rendeződni látszik a Vasút utcai hulladék feldolgozó ügye

Közlemény - Rendeződni látszik a Vasút utcai hulladék feldolgozó ügye

Ahogyan arról korábban tájékoztatást adtunk, a Tamási, Vasút utca 13. szám alatti telephelyen „nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása” ipari tevékenység végzésére vonatkozó telepengedély 2021. október 4. napján visszavonásra került.

A Tolna Megyei Kormányhivatal a telepengedély visszavonására és a hulladékgazdálkodási engedélyben foglaltaktól való eltérő tevékenység folytatására tekintettel közigazgatási hatósági eljárást indított az általa kiadott hulladékgazdálkodási engedély hivatalból történő visszavonása iránt.

A Kormányhivatal 2021. december 14. napján az engedélyt visszavonta és meghatározta a tevékenység felhagyására vonatkozó követelményeket.

Az intézkedés 2022. január 6. napján véglegessé vált, azt követő 5 napon belül az Engedélyesnek a területen található összes hulladékot további kezelésre érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek át kell adnia(azaz intézkednie kell a megfelelő elszállításról), az átadást/elszállítást igazoló dokumentumokat a hulladékgazdálkodási hatóság, azaz a Tolna Megyei Kormányhivatal részére meg kell küldenie. A hulladékgazdálkodási hatóság ennek megtörténtét a helyszínen is ellenőrizni fogja. A kötelezettségek önkéntes elmaradása esetén a végrehajtás elrendeléséről intézkedni fog, azaz végső soron elszállíttatja a hulladékot.

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

 

Előző A Tamási Termálfürdő részleges nyitása