Közlemény - a Vasút utcai hulladék elszállításával kapcsolatban

A Tamási, Vasút utca 13. szám alatti telephelyen „nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása” ipari tevékenység végzésére vonatkozó telepengedély visszavonását követően a Tolna Megyei Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási engedélyt visszavonta és meghatározta a tevékenység felhagyására vonatkozó követelményeket.

Az Engedélyesnek 2022. január 6. napját követő 5 napon belül a területen található összes hulladékot további kezelésre érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek át kell volna adnia (azaz intézkednie kellett volna a megfelelő elszállításról).

Tekintettel arra, hogy Engedélyesezen kötelezettségének nem tett eleget, így a Tolna Megyei Kormányhivatal intézkedett a végrehajtás elrendeléséről, a szükséges eljárás lefolytatását követően kiválasztásra került  az a társaság, amely a hulladékot elszállítja, feldolgozza, megsemmisíti.

A végrehajtás költsége az érintetteken behajtásra kerül.

A mellékelt fényképek alapján az elszállítás mai nap megkezdődött.

Tamási, 2022. április 8.

Gulyásné dr. Könye Katalin
  jegyző

 

Előző Folytatódik a gyűjtés!