Két kitüntető díj is Tamásiba került az idei évi Vármegyenapon

Idei évben a Vármegyenapnak Tamási adott otthont. Ezen megtiszteltetésen túl a díjak közül két elismerés is városunkba került.

Babits Mihály díjban részesült az idén 20 éves Pántlika Néptánc Együttes továbbá Tolna Vármegye Közszolgálatáért kitüntető díjat vehetett át  Simonné Horváth Andrea a Tamási Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájának vezetője.

Pántlika Néptánc Együttes:
2003-ban - a Tamási Művelődési Központ és a Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány együttműködésével - Tamásiban megalakult egy olyan közösség, mely a népi kultúra megőrzését, a hétköznapok és az ünnepek hagyományainak megélését, a néptánc tradíciójának továbbadását tűzte ki céljául. A régi szokások felelevenítése mellett a közösségépítés, a generációk közti együttműködés erősítése, az együvé tartozás érzése a Pántlika néptánc együttes legfőbb mozgatórugója. A Kárpát-medencében fellelhető táncok és a különböző táncdialektusok megismerésén túl nagy hangsúlyt fektetnek Tolna megye néprajzi tájegységeinek és a Tolna megyében élő kisebbségek táncainak elsajátítására. Rendszeresen részt vesznek megyei, térségi, országos szakmai bemutatókon, minősítő versenyeken, rendezvényeken. Az Idei évben 20  éves  évfordulóját ünneplő Pántlika néptánc együttes jelenleg 4 csoporttal, közel 100 fővel működik.

Simonné Horváth Andrea:
1997 óta a Tamási Polgármesteri Hivatal köztisztviselője. Pénzügyi osztályvezető-helyettesként kezdte meg munkáját, s erősítette a Pénzügyi Osztály szakmai színvonalát, majd 2008-ban osztályvezető megbízást kapott. Munkáját lelkiismeretesen végzi, folyamatosan képzi magát, s alkalmazkodik a folyton változó jogszabályi és informatikai környezethez. A legnehezebb pénzügyi helyzetben is megtalálta a lehető legjobb, leggazdaságosabb megoldást. Simonné Horváth Andreát a megbízható, pontos, fej1ődésre törekvő, kreatív munkavégzése, kimagasló szakmai Ismeretei, segítőkészsége teszik kiemelkedővé és érdemessé a Tolna Vármegye Közszolgálatáért kitüntető díj adományozására.


A város, Tamási Város Önkormányzata és a Tamási Polgármesteri Hivatal rendkívül büszke a kitüntetettekre!"
 

Előző Vízhiány - DRV