Iskolakezdési támogatás 2023

Tisztelt Lakosság!

Tisztelettel tájékoztatjuk az érintett lakosokat, hogy Tamási Város Önkormányzata a települési támogatásokról, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 26/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendeletének 12. §-a értelmében iskolakezdési támogatást nyújt azon szülőnek, nevelőszülőnek, gyámnak, akinek a gyermeke Tamásiban található általános iskola első évfolyamába beiratkozott, oda felvételt nyert és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet szeptember 30. napjáig lehet benyújtani Tamási Város Polgármesteréhez címezve, a Tamási Polgármesteri Hivatal 8. számú irodájában, illetve a hivatal portáján, vagy a fejlécben szereplő postacímre. A kérelemhez csatolni kell a köznevelési intézmény 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a gyermek az adott intézménybe felvételt nyert.

Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 10.000,- Ft.

Tamási, 2023. augusztus 17.

                                                                                              Tamási Város Polgármestere

Előző Tájékozatató Vegyszeres Gyomirtásról 2023 II. ütem (MÁV)