Ingatlanhirdetés - Fornád Tanműhely


Tamási Város Önkormányzata értékesítésre jelöli ki a tulajdonát képező Tamási külterület 0307/6 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett épületművelési ágú, 931 m2 területű ingatlan 875/1819-ed tulajdoni hányadát, valamint a Tamási külterület 0307/4 helyrajzi számú, kivett udvar művelési ágú, 1993 m2 alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.

Az ingatlan Fornád pusztán található, az ingatlanon használaton kívüli volt tanműhely helyezkedik el.

Az ajánlatok benyújtási határideje: 2023. január 19. napja 10 óra.

Ajánlat benyújtására személyesen, vagy postai úton a 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. címre, és elektronikus úton van lehetőség a következő email címre: aljegyzo@tamasi.hu.

A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, és – fenntartva a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát – az illetékes bizottság által jóváhagyott adásvételi szerződést az összességében legjobb ajánlatot tevővel a polgármester köti meg.

Felvilágosítás: +36 74 570 803 telefonszámon kérhető Szaváriné dr. Bakonyi Lídia aljegyzőtől.

 

Előző Tájékoztató - A többgenerációs családi házban élő családok rezsicsökkentésével kapcsolatos változásokról