HIRDETMÉNY - szünidei gyermekfelügyeletre vonatkozóan

Tamási Város Önkormányzata – az előző évekhez hasonlóan, de ÚJ HELYSZÍNEN, a Zöld Pont és Civilházban – a nyári szünidő időtartamára nyári tábort hirdet. A hosszú nyári szünetben sok szülő számára problémát jelent a kisgyermeke elhelyezése, felügyelete, ehhez kíván Tamási Város Önkormányzata segítséget nyújtani. A tábor ideje alatt pedagógus felügyel a gyermekekre, továbbá részükre programok is megszervezésre kerülnek (kirándulás, strand stb.). A táborban napi háromszori étkezést biztosítunk (tízórai, ebéd, uzsonna).

A jelentkezéskor külön kell jelölni, hogy milyen időszakra, mely napokra igénylik a felügyeletet. A leadott igény később módosítható. A tábor díját előre, heti bontásban kell befizetni legkésőbb az adott hetet megelőző hét csütörtökének 10 órájáig.Aki fenti határidőig nem fizeti be a tábor díját, annak gyermeke nem vehet részt a táborban következő héten!A már befizetett hétre történő jelentkezés lemondására is megelőző hét csütörtökének 10 órájáig van lehetőség (a tábor díjának visszafizetésére csak ebben az esetben van mód). A tábor első hetének befizetési határideje: 2023. június 15. 10 óra.

A felügyeletért fizetendő díj magában foglalja az étkezést, felügyeletet, egyéb eszközök biztosítását (papír, írószer), programok szervezését. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § értelmében ingyenes étkezésre jogosult: a hátrányos helyzetű gyermek és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek– ezen tényeket igazolni kell!

Felhívjuk a figyelmet azonban arra, amennyiben – igény és megfelelő számú jelentkező esetén – olyan program kerül megszervezésre, mely a befizetett díjból nem fedezhető, úgy ahhoz a szülőnek külön hozzá kell járulnia, azt tehát a tábor díja nem foglalja magában (például egy olyan kirándulás, ahol belépőjegyet kell fizetni). 

A tanulóifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet szerint a táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas. A gyermek törvényes képviselője a rendelet 2. melléklete szerinti adattartalmú, a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt. A nyilatkozathoz szükséges nyomtatvány az önkormányzat honlapjáról letölthető, illetve a felügyeletet ellátó pedagógus adja át kitöltés céljából. A nyilatkozatot legkésőbb a táborozás megkezdésekor a pedagógus részére kell átadni.

A tábor ideje: 2023. június 19-től 2023. augusztus 18-ig

A tábor helye:Zöld Pont és Civilház, 7090 Tamási Deák Ferenc u. 43.

A napi felügyelet időtartama: minden munkanap 7.45-től 16.30-ig.

A táborért fizetendő díj:11.600,- Ft/hét (ingyenesen étkezők esetében 3.770,- Ft/hét)

FELHÍVJUK A FIGYELMET ARRA, HOGY A TÁBOR MEGFELELŐ SZÁMÚ JELENTKEZŐ HIÁNYÁBAN – LEGALÁBB 8 FŐ – NEM KERÜL MEGSZERVEZÉSRE!

Jelentkezni a jelentkezési lap és adatkezelési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, illetve a Tamási Polgármesteri Hivatal 8-as számú irodájában történő leadásával lehet. (Tamási, Szabadság utca 46-48.)

 Tamási Város Önkormányzata

 

Előző Meghívó a 2023. május 31-i testületi ülésre