Felhívás SZJA 1% felajánlására – TAMÁSI VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

FELHÍVÁS SZJA 1% FELAJÁNLÁSÁRA – TAMÁSI VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

A „Tamási Városért” Közalapítvány megalapítása óta folyamatosan végzi az Alapító okiratában foglalt tevékenységét, mely az ifjúsági, valamint a tömegsport támogatása; a településüzemeltetési feladatokhoz hozzájárulás – közparkok, közterületek kialakítása, fenntartása, köztisztaság elősegítése, közfoglalkoztatás támogatása; egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások támogatása; kulturális örökség helyi védelme, épített környezet védelme.

Szeretnénk köszönetet mondani az eddigi támogatásokért, és kérjük, adója 1%-val támogassa a fenti célok megvalósítását.

„Tamási Városért” Közalapítvány adószáma: 18859139-1-17

Tamási, 2024. február 8.

                                                         Tisztelettel:

                                                                                       Koppánné dr. Kertész Margit s. k.
   a kuratórium elnöke

Előző Vályi fejlesztés