Felhívás használt mezőgazdasági eszközök értékesítésére

Tamási Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonát képező használt mezőgazdasági eszközöket jelöl ki értékesítésre.

A mezőgazdasági eszközök az ajánlattételi határidő lejáratát megelőző napig megtekinthetőek keddi és csütörtöki munkanapokon 9:00 és 14:00 óra között, a 06 20 252 5024-es telefonszámon előre egyeztetett helyen és időpontban.

Megnevezés Azonosító kikiáltási ár (minimális ajánlati ár)
1. Claas Dominator 106 tip.kombájn+tart., Leltáriszám:147/01060 Egyéb azonosító:00000000000000000132 Nyilvántartási szám:E/528 500 000 Ft
2. Lajta 32 unthg vetőgép, Leltáriszám:147/01062 Egyéb azonosító:00000000000000000134 Nyilvántartási szám:E/302 400 000 Ft
3. Kuhn Multi-Master 121 3 váltv.f.eke, Leltáriszám:147/01045 Egyéb azonosító:00000000000000000117 Nyilvántartási szám:E/199 1 600 000 Ft
4. Claas Markant 55 tipusú bálázó Leltáriszám:147/01037 Egyéb azonosító:00000000000000000109 Nyilvántartási szám:E/198 40 000 Ft
5. CU 400/1500 tip esztergapad Leltáriszám:147/01052 Egyéb azonosító:00000000000000000124 Nyilvántartási szám:E/158 720 000 Ft
6. vontatott ásóborona Leko 5 Leltáriszám:147/01050 Egyéb azonosító:00000000000000000122 Nyilvántartási szám:E/157 300 000 Ft
7. HFR-1 rakodógép Leltáriszám:147/01071 Egyéb azonosító:00000000000000000143 Nyilvántartási szám:E/69 200 000 Ft
8. KHUN Maxima vetőgép 500 000 Ft

Az értékesítésre kijelölt mezőgazdasági eszközök fotódokumentációja az alábbi linkenmegtekinthető. Letöltés..

Az ajánlat benyújtására vonatkozó információk:

1.  Az ajánlatok benyújtásának címe:

Tamási Város Önkormányzata, 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

Elektronikus megküldés esetén az uzemeltetes@tamasi.hu e-mail címre küldve.

Postai megküldés esetén az ajánlat csomagolására rá kell írni:

„Ajánlat – használt mezőgazdasági eszköz vételére”

2.  Az ajánlatok benyújtásának határnapja, az ajánlattételi határidő: 2023. június 20. 16.00 óra

3.  Az ajánlat kötelező tartalmi elemei:

  •      Ajánlattevő neve, lakcíme, email címe, telefonos elérhetősége,
  •      megvásárolni kívánt eszköz pontos megnevezése, ajánlati vételára.

4.  Az ajánlattétel szabályai:

Az ajánlatok benyújtását írásban és zárt borítékban jelen felhívásban megadott címre kell teljesíteni 1 eredeti példányban személyesen, vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig beérkezően. A postai késedelemből eredő károkat az Ajánlattevő köteles viselni. A késedelmesen benyújtott ajánlat érvénytelen.Továbbá az ajánlatot elektronikus úton is be lehet nyújtani az uzemeltetes@tamasi.hu e-mail címre a megadott időpontig.

Az ajánlatban szereplő megajánlott ajánlati árnak rögzített árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevő semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

Az ajánlati ár tekintetében az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot, a szerződéskötés és az elszámolás valutaneme is csak ez lehet.

Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 nap.

A bírálat szempontja a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás, nyertes ajánlattevőként az lesz kihirdetve, aki a legmagasabb vételárat ajánlja az eszközért.Az értékesítendő eszközök kapcsán a sikeres eljárás lefolytatását követően adásvételi szerződés kerül megkötésre a nyertes ajánlattevővel.

Tamási Város Önkormányzata fenntartja a jogát arra, hogy jelen felhívást indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, melyet Ajánlattevő ajánlattételével egyidejűleg elfogad.

Ajánlattevő ajánlattételével jelen Felhívás tartalmi részeit elfogadja.

Tamási Város Önkormányzata

Előző LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERT ÉRINTŐ EGYES VÁLTOZÁSOKRÓL