Felhívás - Önkormányzati Tulajdonú Üzlethelyiségek Értékesítése

Tamási Város Önkormányzata Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének azönkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2000. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 27.§ (1) bekezdése alapján nyilvános pályázatot ír ki a tulajdonát képező 7090 Tamási, Szabadság utca 35. szám alatti, Tamási belterület 808/3/A/25 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, egyéb helyiség művelési ágú, 326,14 m2 térmértékű ingatlan (Szolgáltatóház) alábbi üzlethelyiségeinek értékesítésére:

1.       üzlet helyiség III. („Rádió”)      60,58 m2,
2.       üzlet helyiség I. („Szolárium”)   9,66 m2,
3.       egyéb helyiség   („Folyosó”)     15,15 m2.

A megjelölt üzlethelyiségek együttesen kerülnek értékesítésre.

Felvilágosítás a +36 74 570 803 telefonszámon kérhető Szaváriné dr. Bakonyi Lídia aljegyzőtől.

A pályázat benyújtási határideje: 2024. január 22. napja 10 óra.

Pályázat benyújtására személyesen, vagy postai útona 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. címre, és elektronikus útonvan lehetőség a következő email címre: aljegyzo@tamasi.hu.

A pályázatokat a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester bírálja el, fenntartva a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát. Az adásvételi szerződést az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevővel a polgármester köti meg.

A pályázati kiírás az alábbi linken megtekinthető.

A kitölthető mellékletek az alábbi linkről letölthetőek.

Előző Felhívás - Tamási, Bercsényi utca 11 értékesítés