FELHÍVÁS - népszámlálással kapcsolatosan

Tisztelt Lakosság!

2022-ben 16. alkalommal rendeznek Magyarország területén teljes körű népszámlálást. Ez egy olyan egyedülálló statisztikai adatfelvétel, amely egyidejűleg biztosítja a szükséges adatok teljességét és területi részletezettségét. Az egyetlen olyan adatforrás, amely teljes körű képet nyújt a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.

A népszámlálást megelőzően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a népszámlálás részleteiről, a válaszadás módozatairól (pl. az online internetes kitöltéshez szükséges egyedi azonosítóról) felkérő levelet fog küldeni valamennyi magyarországi címre. A felkérő levél nevet nem, csak címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek a megfelelő címekre érkezzenek.

A postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése érdekében kérjük a lakosságot, hogy a házszámokat, illetve többlakásos épületek esetében az ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épületeken és postaládákon.

TamásiVáros Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének 14.§-a értelmében az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, használójának a házszámot a közterületi telekhatártól mért 10 méteren belül, 2-5 méter közötti magasságban, az épület közút felőli homlokzatán, vagy az ingatlan közterületi kerítésén (bejárati ajtón) úgy kell elhelyeznie, hogy a közterületről jól látható és olvasható legyen. 16. § (1)-(2) bekezdés értelmében. Az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles kihelyezni illetve pótolni a hiányozó vagy az elavult házszámtáblát. A nem valóságos állapotnak megfelelő, vagy nem megfelelő módon kifüggesztett házszámtáblák lecserélésére és a 14. § előírásainak megfelelő valós számozású házszámtábla kihelyezésére a jegyző a tulajdonost (kezelőt, használót) kötelezi.

A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, beleértve a gyűjtendő adatok körét, a 2022. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (a továbbiakban: népszámlálási törvény) írja elő. A népszámlálási törvény szerinti adatszolgáltatás – az egészségügyi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező.

Kérjük, hogy segítse a számlálóbiztosok munkáját, a népszámlálás sikeres lebonyolítását!

Tamási, 2022. július 27.

 Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző, helyi népszámlálási felelős

Előző Tájékoztatás menetrend módosításról