Az ünnepi megemlékezés, városi kitüntetések átadása – 2023. október 23. Tamási

Az ünnepi megemlékezés, városi kitüntetések átadása – 2023. október 23. Tamási

Október 23-án, Tamásiban megemlékeztünk a 20. századi magyar történelem egyik maghatározó eseményéről, az 1956-os forradalom és szabadságharcról. A koszorúzást követően a művelődési központ színháztermében került sor a városi ünnepségre, melyen Széles András, Tamási város alpolgármestere mondott emlékbeszédet, ezt követően a Würtz Ádám Általános Iskola tanulóinak „Fegyver nélkül is győztesek” című műsorát tekinthették meg az ünnepség résztvevői.

-

Ez a nap városunkban nem csak az emlékezésé, hagyományosan minden évben ekkor kerül sor a városi kitüntető címek átadására. Az idei évben az alábbi díjak, elismerések kerültek átadásra: Tamási Ifjú Tehetsége, Tamási Város Sportjáért, Tamási Város Biztonságáért, Tamási Város Közszolgálatáért, Tamási Város Érdemes Pedagógusa, Tamási Város Közösségéért, Pro Urbe Tamási. Gratulálunk a díjazottaknak! 

Kitüntető díjak

Tamási Ifjú Tehetsége - Németh Róbert, Brandt Bianka Mónika, Kárász Gergő Benjámin, Varga Dorina, Cseresznyés Mór, Németh Csenge

 

Németh Róbert

Az íjászatban, ezen belül a Tamási Íjász Egyesületben elért kiváló eredményeiért, országos terembajnokságon, fiatal felnőtt bajnokságon, világbajnokságon elért első helyezéseiért, sikereiért, az egyesület tevékenységének segítéséért, helyi versenyek szervezésében, bemutatók lebonyolításában való közreműködéséért, a sportág népszerűsítéséért.

 

Brandt Bianka Mónika

Kitűnő tanulmányi eredményeiért, a PTE Állam- és Jogtudományi Karán folytatott tanulmányi sikereiért, az emellett végzett jogi gyakornoki és jogsegély-szolgálati munkájáért, az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjának elnyeréséért, több kutatásban való részvételéért, ezek eredményeinek nemzetközi szintű ismertetéséért, publikálásáért, önkéntes és mentorként végzett tevékenységéért. 

 

Kárász Gergő Benjámin

Tanulmányaiban és a művészetek területén elért sikereiért, kimagasló eredményeiért, a Pántlika néptánc együttesben végzett tevékenységéért, nemzetközi fizika versenyeken elért kiváló eredményeiért, különdíjaiért, az AUDI Hungaria PLAN@Tech Challenge mérnök hallgatói országos versenyen elért egyéni és csapatban szerzett első helyezéseiért, a StudentTechLab és az MNB országos versenyein elért kiemelkedő teljesítményéért.

 

Varga Dorina

A Vályi Péter Szakképző Iskola turizmus, vendéglátás ágazatán elért példás tanulmányi eredményéért, szorgalmáért, céltudatosságáért, az országos Szakma Sztár versenyen szerzett minden idők legjobb döntős eredményéért, a pincér-vendégtéri szakember szakmában elért 3. helyezéséért, városi rendezvényeken vállalt önkéntes munkájáért.

 

Cseresznyés Mór

A sportban és tanulmányaiban elért sikereiért, szorgalmáért, a Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémia tagjaként elért kiemelkedő eredményeiért, emellett a nemzetközi kosárlabda táborban, korcsoportjában megszerzett „legértékesebb játékos” ún. MVP cím megszerzéséért, megyei matematikai tanulmányi versenyen elért helyezéséért.

Tamási Város SportjáértFenyő Dániel, Németh Csenge, Németh Róbert

 

Fenyő Dániel

A sport, ezen belül a súlyemelés területén elért kivételes eredményeiért, kiemelkedő tehetségéért, felkészültségéért, példaértékű kitartásáért, hazai és nemzetközi sikereiért, országos, európai és világbajnokságokon szerzett helyezéseiért, egyesülete és a város hírnevének öregbítéséért.

 

Németh Csenge

Kitűnő tanulmányi eredményei mellett, a kötélugró sportág területén nyújtott kimagasló teljesítményéért, az utánpótlás nevelésben végzett munkájáért, kötélugró diákolimpiákon elért megyei és országos helyezéseiért, a Pántlika néptánc együttesben végzett tevékenységéért, tantárgyi versenyeken való példamutató helytállásáért, közösségi tevékenységéért.

 

Németh Róbert

A Tamási Íjász Szakosztály elnökeként végzett tevékenységéért, az íjászat gyermekek és fiatalok körében végzett népszerűsítéséért, az edzések, felkészülések, bel- és külföldi versenyek, bajnokságok koordinálásáért, helyi versenyek szervezéséért, lebonyolításáért, az iskolai, városi, vadászati rendezvényeken való közreműködésért.

Tamási Város Biztonságáért – Nagy Viktor, Martinka István

 

Nagy Viktor

A Tamási Rendőrkapitányság szolgálatparancsnokaként végzett kiemelkedő munkájáért, a közbiztonság fenntartásáért, a bűnügyi helyzet javításáért, a lakosság biztonságérzetének növeléséért, a rendőrségbe vetett bizalom erősítéséért.

 

Martinka István

A Tamási Tűzoltóparancsnokság és a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület élén, valamint a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelőjeként végzett magas színvonalú munkájáért, a fiatalok tűzvédelmi nevelésében, az önkéntes tűzoltók szakmai felkészítésében végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Tamási Város Közszolgálatáért – Horváth Lászlóné, Rózsa-Csik Éva

 

Horváth Lászlóné

A Tamási Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájában végzett precíz, lelkiismeretes munkájáért, magas-szintű szakmai tevékenységéért, a közigazgatás területén tanúsított felelősségteljes magatartásáért, feladatellátásáért.

 

Rózsa-Csik Éva

A Tamási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján végzett körültekintő, alapos, lelkiismeretes, magas színvonalú munkájáért, a kihívásokra való rugalmas alkalmazkodásáért, nyitottságáért, problémamegoldó képességéért.

Tamási Város Érdemes Pedagógusa – Adorján Katalin, Szabó József, Pécsi Gábor, Miskolczi Zoltán

 

Adorján Katalin

Példaadó, lelkiismeretes óvodapedagógusi munkájáért, hivatása iránti elkötelezettségéért, négy évtizede töretlen lendületéért, egymást követő óvodapedagógusi generációk gyakorlati felkésztéséért, szülők és gyermekek számára nyújtott értékközvetítő tevékenységéért.

 

Szabó József

A Vályi Péter Szakképző Iskolában végzett eredményes, lelkiismeretes szakoktatói munkájáért, a szakképzés változásaira való rugalmas reagálásáért, folyamatos megújulási képességéért, kitartó, minőségi szakmai-pedagógiai munkájáért.

 

Pécsi Gábor

Közel négy évtizedes pedagógusi munkásságáért, a kihívásokhoz, változásokhoz történő rugalmas alkalmazkodásáért, intézményvezetői feladatellátásáért, a Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda szervezeti struktúrájának kialakításáért, személyiségközpontú tanári, edzői és vezetői magatartásáért. 

 

Miskolczi Zoltán

Magas szintű gyermekközpontú pedagógusi munkásságáért, a tehetséggondozás, képességfejlesztés területén elért kiemelkedő eredményeiért, diákönkormányzati vezetőként végzett munkájáért, munkatársai számára nyújtott segítő, konstruktív hozzáállásáért, több évtizedes szabadidős, közösségépítő tevékenységéért.

Tamási Város Közösségéért – Gombosi László

 

Gombosi László

A tánckultúra megőrzése, a balett generációkon átívelő helyi tradíciójának meghonosítása és továbbadása érdekében végzett több évtizedes példaértékű munkájáért, Tamási város kulturális, művészeti életének gazdagításáért.

Pro Urbe Tamási – Miskolczi Zoltánné


Miskolczi Zoltánné

A Tamási Könnyü László Könyvtár élén végzett előremutató fejlesztési munkájáért, a szakma trendjeit követő, modern könyvtári profil megteremtéséért, a Tamási Helytörténeti Múzeum kialakításáért, helyismereti könyvsorozatok elindításáért, a Könnyü László Alapítvány és a Tamási Helytörténeti Alapítvány létrehozásáért, a térségi könyvtárak fejlesztéséért, a Települési Értéktár Bizottságban végzett munkájáért.

Előző Képviselői fogadóórák 2023. novemberében és decemberében