„Tiszta porta virágos kert”


Tisztelt Tamási lakosok!

Tamási Város Önkormányzataaz idei évben is szeretné elismerni, értékelni mindazon lakókat, akik aktívan tesznek környezetük szépségéért, ezáltal is hozzájárulva Tamási arculatának szépítéséhez, a városi környezet szebbé tételéhez, így a lakosság életminőségének javításához, a zöldfelületek példamutató kialakításával, tiszta, rendezett, virágos városkép létrehozásához,ugyanakkor szeretnénk ösztönözni az ápolt, virágos és kulturált környezet kialakítására való törekvéseket a lakosság körében.

Reméljük, hogy sokan jó példával elől járva, megmutatják rendezett és tiszta portáikat a közösségnek, mindannyian láthatjuk majd kitartó munkájuk eredményeit.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a program lebonyolítása módosult az előző évekhez képest!

A programban automatikusan azok vesznek részt, akik az elmúlt három évben minden alkalommal „Tiszta porta virágos kert” feliratú emléklapotvehettek át. Azok, akik nem részesültek háromszor ilyen elismerésben, nekik a részvételi szándékukat jelezni kell az alábbi lehetőségek valamelyikén:

Telefonon a 06 74570-800/114-es telefonszámon, e-mailben a tisztaporta@tamasi.hu-n, vagy személyesen ügyfélfogadási időben. A programra való jelentkezéshez kizárólag az ingatlan pontos címét (utca, házszám) szükséges megadni, egyéb személyes adatot nem.

A jelentkezési határidő 2024. május 31.

Tamási Város Önkormányzata a „Tiszta porta virágos kert” programért felelős bizottságot állított fel, melynek tagjai május 15. és június 28. közötti időszakban az érintett ingatlanokatmegtekintve egységes elvek alapján pontozzák és választják ki az elismerésre érdemes portákat.A zsűrizés minden esetben az ingatlan előtti közterületről történik.

Az értékelés során az ingatlanokat és azok környezetének rendezettségét, tisztaságát, igényességét, saját kialakítású kertek ötletességét figyeli a bizottság, így azok az ingatlan tulajdonosok, akiket arra érdemesnek találnak „Tiszta porta virágos kert” feliratú emléklapot vehetnek át.

A program lezárására és az elismerések, díjak átadására szeptember hónapban kerül sor.

Díjazás

Azokat az ingatlan tulajdonosokat, akiknek aportájakülönösen igényesen került kialakításra, a bizottság külön díjazza az alábbiak szerint.

1.       helyezett 30.000,- ft értékű vásárlási utalvány
2.       helyezett 25.000,- ft értékű vásárlási utalvány
3.       helyezett 20.000,- ft értékű vásárlási utalvány
4.       helyezett 15.000,- ft értékű vásárlási utalvány
5.       helyezett10.000,- ft értékű vásárlási utalvány
6.       helyezett 5.000,- ftértékű vásárlási utalvány

Tamási Város Önkormányzata

Előző Áramszünet értesítő (05.30)