Megjelent Tamási Város 2018. évi rendezvénynaptára.

Tisztel Érdeklődők!
 
Elkészült a Miklósvári Lakópark új honlapja.

Tisztelt Látogatók!
Tekintsék meg Tamási Városról készült imázs videót!

Fotók Tamási életéből

AKTUALITÁSOK
 • Meghívó a 2018. április 25-ei testületi ülésre

  Meghívó a 2018. április 25-ei testületi ülésre

  Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. április 25. (szerdai) napján 16.00 órai munkaterv szerinti rendes ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
  Az ülés helye: a Városháza díszterme (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.).

  Tovább

 • Tájékoztató Tamási integrált településfejlesztési stratégiájának 2018. évi módosításáról

  Tájékoztató Tamási integrált településfejlesztési stratégiájának 2018. évi módosításáról

  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvénnyel (továbbiakban Étv.) összhangban a településfejlesztési dokumentumok célja a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése.

  Tovább

 • Földi szúnyoggyérítés lesz április 25-én (szerdán) a város területén

  Földi szúnyoggyérítés lesz április 25-én (szerdán) a város területén

  2018. április 25-én szerdán földi szúnyoggyérítést végeznek a város területén, a napnyugta utáni időszakban. Rossz idő esetén a védekezés (pótnap) 2018. április 26. napján ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

  Tovább

 • Az NHKV Zrt. tájékoztatója

  Az NHKV Zrt. tájékoztatója

  Tisztelt Ügyfelünk!

  Magyarország Kormánya a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) létrehozásával a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését, a hatékony hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását, továbbá a magyar és uniós környezetvédelmi szabályok maradéktalan érvényesítését tűzte ki célul.

  Tovább

 • Időpontváltozás a „Hivatal házhoz megy” fórumsorozatban

  Időpontváltozás a „Hivatal házhoz megy” fórumsorozatban

  Az eredetileg április 24-re tervezett időpont helyett április 23-án (hétfőn) lesz a „Hivatal házhoz megy” fórumsorozat első állomása!

  Tovább

 • Képviselői fogadóórák 2018. áprilisában és májusában

  Képviselői fogadóórák 2018. áprilisában és májusában

  Tamási Város Önkormányzata tájékoztatja Önöket, hogy a Tamási Város Önkormányzati képviselő - testületének képviselői 2018. április és május hónapokban az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal kis tanácskozótermében (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.).

  Tovább

 • Rókacsapda elhelyezése

  Rókacsapda elhelyezése

  Tisztelt Lakosság!

  Az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett a lakosság részéről, hogy belterületi közterületeken rókát véltek látni. Önkormányzatunk nemrégiben vásárolt egy speciális csapdát, amely az állatban befogás során nem okoz sérülést.

  Tovább

 • Hivatali mobiltelefon flottával kapcsolatos változások

  Hivatali mobiltelefon flottával kapcsolatos változások

  Tisztelt jelenlegi előfizetők!

  A Tamási Közös Önkormányzati Hivatal sikeresen lefolytatott ajánlattételi eljárását követően, folytatólagosan a Telenor Magyarország Zrt. mobilkommunikációs partnereként szerződött.

  Tovább

 • Hirdetmény bírósági ülnökválasztásról

  Hirdetmény bírósági ülnökválasztásról

  A 2018. július 1-jén hatályba lépő, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésére tekintettel, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 217. § (4) bekezdése alapján a köztársasági elnök – az Országos Bírósági Hivatal elnökének kezdeményezésére – a törvényszékeken, valamint a járásbíróságokon a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnökök soron kívüli megválasztását 2018. április 5. napja és 2018. április 30. napja közötti időpontra tűzte ki.

  Tovább

 • 2018-ban is folytatódik a „Hivatal házhoz megy” fórumsorozat

  2018-ban is folytatódik a „Hivatal házhoz megy” fórumsorozat

  Tisztelt Lakosok!

  Porga Ferenc polgármester úr és a hivatal dolgozói személyes találkozásra és beszélgetésre invitálja Önöket a következő időpontokban a „Hivatal házhoz megy” fórumsorozat keretein belül.

  Tovább

 • Tájékoztató az elmaradt hulladékszállítás pótlásáról

  Tájékoztató az elmaradt hulladékszállítás pótlásáról

  Tisztelt Lakosság!

  Tamási városban 2018. március 19-én hétfőn műszaki meghibásodás miatt néhány területen elmaradt a hulladékszállítás. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szállítás pótlására 2018. március 21-én, szerdán kerül sor.

  Tovább

 • „Teszünk érted! Tégy magadért!” - Munkavállalói kulcskompetenciák fejlesztése

  „Teszünk érted! Tégy magadért!” - Munkavállalói kulcskompetenciák fejlesztése

  A 440 órás képzés munkanapokon napi 6 órában, 15 héten keresztül tart. A képzés az elhelyezkedési esélyének javítását, a gyártósori-, termelői munka hatékonyságát segíti.

  Tovább

 • IV. Mesterecset pályázat

  IV. Mesterecset pályázat

  A Magyar Államkincstár idén negyedik alkalommal hirdeti meg Mesterecset elnevezésű országos pályázatát.

  Tovább

 • Közcélú hálózatot érintő növényzet érintésvédelmi metszése, gallyazása

  Közcélú hálózatot érintő növényzet érintésvédelmi metszése, gallyazása

  Tisztelt Lakosság!

  Bizonyára Önök is tapasztalták, hogy az elmúlt időszakban a városi közterületek bizonyos szakaszain megnyesték a növényzetet, sok esetben nem a legesztétikusabb módon csonkolták a fákat. A fák nyesését az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. rendelte el, a kivitelezést alvállalkozója végezte. A nyesés illetve csonkolás elektromos légkábel környezetében történt, célja a villamos energia ellátás folyamatos és biztonságos szolgáltatása.

  Tovább

 • Felhívás sportegyesületek vezetőinek 2018

  Felhívás sportegyesületek vezetőinek 2018

  Felhívom a tamási városi sportegyesületek vezetőinek figyelmét, hogy az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 11/2009. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet 5.§. (3) bekezdés b) pontja alapján a 2018. évi támogatási kérelem (1. számú melléklet) benyújtási határideje, valamint az 5.§. (3) bekezdés c) pontja alapján az előző évben kapott önkormányzati támogatásról történő elszámolás (2. számú melléklet) határideje 2018. március 31.

  Tovább

 • Felhívás civil szervezetek vezetőinek 2018

  Felhívás civil szervezetek vezetőinek 2018

  Felhívom a tamási városi civil szervezetek vezetőinek figyelmét, hogy az önkormányzati támogatásról szóló 14/2008. (V. 5.) számú önkormányzati rendelet 4.§. (1) bekezdése alapján a 2018. évi támogatási kérelem (1. vagy 2. számú melléklet) benyújtási határideje 2018. március 31.

  Tovább

 • Javaslattételi felhívás az önkormányzati elismerő címekre

  Javaslattételi felhívás az önkormányzati elismerő címekre

  Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az elismerő címekről szóló 11/2005. (VI. 5.) számú önkormányzati rendeletében „Tamási Város Érdemes Pedagógusa”, „Tamási Város Érdemes Közszolgálati tisztviselője”, „Tamási Város Érdemes Közalkalmazottja”, „Év Polgárőre”, „Tamási Város Sportembere” elnevezésekkel elismerő címeket, továbbá „Dr. Várady János-díjat” alapított.

  Tovább

 • Tájékoztató a locsolási célú ivóvíz felhasználásáról

  Tájékoztató a locsolási célú ivóvíz felhasználásáról

  Tájékoztatjuk, hogy a csatornaszolgáltatásba bekötött ingatlanok esetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) kormányrendelet rendelkezik a locsolásra felhasznált ivóvíz mennyiségének a csatornaszolgáltatási díjból levonható kedvezményekről.

  Tovább

 • Tájékoztató informatikai átállásról

  Tájékoztató informatikai átállásról

  A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2016 évben megkezdte a regionális víziközmű társaságok háttérfolyamatainak és rendszereinek fejlesztését, egységesítését, amely érinti a DRV Zrt. ügyfélszolgálati és számlázási rendszereit is.

  Tovább

 • Hirdetmény óvodai, bölcsődei beiratkozásra a 2018/2019. nevelési évre vonatkozóan

  Hirdetmény óvodai, bölcsődei beiratkozásra a 2018/2019. nevelési évre vonatkozóan

  Tamási Város Önkormányzata, mint a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde fenntartója a 2018/2019. nevelési évre vonatkozó óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg.

  Tovább

 • Tájékoztató az önkormányzati ügyek elektronikus intézéséről

  Tájékoztató az önkormányzati ügyek elektronikus intézéséről

  Tisztelt Ügyfeleink!

  Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési törvény) alapján a helyi önkormányzatok 2018. január 1. napjától biztosítják az ügyek elektronikus intézését az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül.

  Tovább

 • Szelektív hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztatás

  Szelektív hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztatás

  Tisztelt Lakosság!

  Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a lakóingatlanoknál keletkezett szelektíven gyűjthető hulladékokat az alábbi időpontokban fogja elszállítani a szolgáltató.

  Tovább

 • Tamási - Jó itt élni!

  Tamási - Jó itt élni!

  Kedves Látogatók!

  Fogadják sok szeretettel a második Tamási image filmet!

  Tovább

 • Tájékoztató a közvilágítás hibabejelentési lehetőségekről

  Tájékoztató a közvilágítás hibabejelentési lehetőségekről

  Tisztelt Lakosság!

  A közvilágítás lakossági hibabejelentésre az alábbi módokon van lehetőség.

  Tovább

Kiadványaink

KIADVÁNYAINK

Tamási táj, Tamási Közlöny

Közérdekű adatok

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Szervezet, tevékenység, gazdálkodás

ÜGYINTÉZÉSI KALAUZ

ÜGYINTÉZÉSI KALAUZ

Segítség ügyintézéshez

Dokumentumtár

DOKUMENTUMTÁR

Rendeletek, nyomtatványok, szabályzatok, költségvetések

ESEMÉNYEK

Regionális díjugrató verseny

Tamási, 2018. április 21-22.

Időpont: 2018-04-21
Helyszín: Tamási Lovaspálya

Tovább

KIEMELT TARTALOM
Élvezd Tamásit - Tamási Imázs Videó

Élvezd Tamásit - Tamási Imázs Videó

Tisztelt Látogatók! Tekintsék meg Tamási Városról készült imázs videót!

Tovább

PÁLYÁZATI SIKEREINK
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei