Tamási város helyi klímastratégiájának kidolgozása és a település lakosságának klímatudatosságát erősítő szemléletformálás

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00203
Kedvezményezett: Tamási Város Önkormányzata
Projekt kezdete: 2019.09.01.
Projekt fizikai befejezése: 2021.02.26.
Projekt összköltsége: 5.000.000,- Ft
Támogatás intenzitás: 100%

A projekt célja települési klímastratégia kidolgozása és lakossági szemléletformálás annak érdekében, hogy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzése, kezelése helyi szinten javuljon. Az EU támogatási programjainak köszönhetően hazánkban is egyre nagyobb számban valósulnak meg energetikai korszerűsítések, ugyanakkor az energia- és klíma hatékonysági potenciálok fokozottabb kihasználása és a forrásfelhasználás hatékonyságának növelése érdekében nélkülözhetetlen az általános érdeklődés felkeltése, a fogyasztók megfelelő és naprakész információkkal való ellátása. A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése érdekében a projekt alapvető célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek kereteinek, peremfeltételeinek biztosítása a helyi klímastratégia kidolgozásával, valamint az ebben leírtaknak megfelelő lakossági szemléletformálással.

A városi klímastratégia a központilag rendelkezésre bocsájtott módszertannak megfelelően készült el, továbbá figyelembevételre kerültek a Tolna megyei klímastratégiában szereplő célkitűzések. Az elsődleges célcsoportba az alábbiak tartoznak: az önkormányzati intézmények alkalmazottai, helyi civil szervezetek, valamint a városban élő és tanuló fiatalok. A fiatalok bevonását, akik a jövő döntéshozóiként különösen fontos szerepet játszanak az éghajlatváltozási problémák kezelésében, különösen fontosnak tekintjük annak érdekében, hogy a stratégiában megfogalmazásra kerülő célok megvalósítása hosszú távon is sikeresek legyenek. Ugyanakkor a helyi esélyegyenlőségi programnak megfelelően a klímaváltozás következményeinek leginkább kitett idősek tájékoztatására is sor kerül.

További információk: http://klimastrategia.tamasi.hu/