Biomassza fűtőmű TOP322 projekt - geotermikus rendszer kapcsolódási pontja

A biomassza előnye, hogy szénsemleges energiaforrás. Ez azt jelenti, hogy a tüzelőanyag elégetése során pontosan ugyanannyi szén-dioxid kerül vissza a levegőbe, amennyit a növények fejlődésük során megkötöttek.

A beruházás célja az érintett épületek hőenergia felhasználásának megújuló energiaforrást-hasznosító technológiával való biztosítása minél nagyobb mértékben. A fejlesztés megvalósításának eredményeként, a beruházás által a primer energiafelhasználás 24%-kal csökken, ezzel arányban a káros anyag kibocsátás visszaesés és jelentős költségcsökkenés prognosztizálható.

A fejlesztés célja 1,3 MW névleges teljesítményű biomassza alapú fűtőmű létrehozása, mellyel 12 - önkormányzati tulajdonban is lévő - közcéllal működtetett ingatlan saját hőenergia-igény kielégítésének kiegészítése fog megvalósulni.

A városban már működő geotermális távhő rendszer, 1 termelőkútból és 1 db visszasajtoló kútból álló rendszer. A városi rendszer kétcsöves, nyomástartott. Kútfej hőfok 47 C°, maximális tömegáram 80 m3/h. A kapcsolódó hőközpontok 60/40C° hőfoklépcsőjűek. Üzemük teljesen automatikus, időjárás függő szabályozással.

Alapvetően termál üzeműek, de szabályozott földgázüzemet is igénybe vesznek az éppen szükséges mértékig. Maximális teljesítmény igény 60/40C° hőfoklépcső mellett, külső hőfok -15C°-nál ~ 1300 kW.

A biomassza fűtőmű csúcsüzemi kiváltásra kerül letelepítésre a geotermikus fűtőművel azonos teljesítményű alternatív energiával működő rendszer. Ezen megoldással azon túlmenően, hogy a csúcsigényi fűtéseket is teljesíteni tudjuk a 100%-os fűtési biztonság is megteremthető, mivel a termálkút hibája estén a rendszer önmagában is működőképes lesz.

A biomassza öko-gazdasági egyenlege pozitív, hiszen a növényzet által lekötött és az eltüzeléskor keletkező CO2 mennyisége kiegyenlítődik. Cél a helyi nyersanyagok, mint megújuló energiaforrások hasznosítása, ezáltal környezetkímélő, független és fenntartható rendszerek létrehozása.

A fejlesztésként kiválasztott zöldenergia, apríték hasznosítás kisebb regionális különbségekkel az egész világon rendelkezésre álló, elérhető, valamint fűtési energia céljára történő felhasználása sok, globális szinten nézve sürgős problémára kínál hosszú távú fenntartható megoldást.

A beruházás közvetlen célja az Önkormányzat tulajdonában, illetve üzemeltetésében lévő intézmények rezsiköltségeinek jelentős csökkentése, hosszú távon pedig a biomassza rendelkezésre állásának felhasználása, az ellátás biztonsága, a környezet védelme szempontjából elengedhetetlen CO2 kibocsátás mértékének csökkentése, így járulva hozzá Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra kitűzött megújuló energia részarány eléréséhez.

Beruházás éve: 2018.

Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003
Projekt kezdete: 2017.08.01.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2019.05.31.
Támogatás összege: 220.345.304,- Ft
Projekt összköltsége: 249.739.661,- Ft
Támogatás intenzitás: 88,23%