ESEMÉNYNAPTÁR

A „Pro Urbe Tamási” kitüntetés olyan személyeknek vagy szervezeteknek adományozzuk, akik illetve amelyek tevékenysége a város gazdasági, társadalmi, kulturális stb. életében, fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult.

Pro Urbe Tamási díjasok 1994-től

 

 

Vida Lajos - 2019.


Vida Lajos 1978-ban a Pécsi Tanárképző Főiskolán matematika-kémia szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a debreceni Tudományegyetem Természettudományi Karán a kémia szakot.

1978. augusztus 16-án pályakezdőként került Tamásiba, az 518. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetbe, ahol 1987. július 15-ig tanított. Szaktárgyainak oktatása mellett kollégiumi nevelői és osztályfőnöki tevékenységet is ellátott és betöltött szakszervezeti tisztségeket tanulói és dolgozói, illetve iskolai, városi és megyei szinten.

1987. július 16-tól a Városi Tanács Művelődési, Egészségügyi, Ifjúsági és Sport Osztályán osztályvezetőként folytatta munkáját, a tanügyigazgatás különböző területein dolgozott. Hivatali gyakorlata során részese volt a város kulturális és nevelési-oktatási élete alakításának.

1993 augusztusától 2008. június 30-ig a Vályi Péter Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola igazgatója volt. Céltudatos, célratörő vezetői munkájában az intézmény fejlődéséért, bővítéséért nagy előrelátással, teljes energiával tevékenykedett. Intézményvezetőként jól látta, hogy az intézmény létének fennmaradásához elengedhetetlen a folyamatos fejlesztés, a szakképzés állandó korszerűsítése. Irányítása alatt az iskola nagyarányú fejlődésen ment keresztül mind a szakiskola, mind a szakközépiskola vonatkozásában. A vezetése alatt álló intézmény legjelentősebb eredményei ebben az időszakban:

 • Az Ifjúsági Szakképzés Korszerűsítése program keretében több szakmacsoport világbanki támogatást kapott, lehetővé téve a színvonalas szakoktatás feltételeinek megteremtését.
 • A kilencvenes évek közepétől az iskola ECDL vizsgaközpontként működött és jogot nyert a pedagógus és köztisztviselői akkreditált képzések indítására is.
 • A korszerű oktatáshoz elengedhetetlen számítógéptermeket, multimédia termet alakított ki, az országban elsők között segítette a tanórai munkát aktív tábla.
 • Irányítása alatt sor került a vendéglátó-idegenforgalmi képzéshez létfontosságú tankonyha és tanétterem kialakítására és a Fortiana tanszálló is ebben az időszakban kezdte meg működését.
 • A közgazdasági képzés követelményeinek megfelelő tanirodát alakított ki és diákvállalkozás működését kezdeményezte, ezek eredményeként országos tanirodai versenyeken kiemelkedő eredményeket értek el az iskola tanulói.
 • Vezetése alatt az iskola által kínált szakmák mindegyikében megfelelő iskolai gyakorlati bázist hozott létre (kőműves, szobafestő, faipari, ruhaipari tanműhelyek, 100 hektár földterület és gépészeti tanműhely, tankonyha, tanétterem, tanszálló, tankert és állattartó telep), melyek a fejlesztése, korszerűsítése vezetésének folyamatos volt.
 • Fáradhatatlanul készítette elő az intézmény címzett állami támogatásból megvalósult építését, illetve felújítását. 2001 tavaszán megkezdődött az iskolaépületek korszerűsítése, bővítése, melynek eredményeként 2002 márciusában Orbán Viktor miniszterelnök úr felújított és bővített oktatási épületekkel, új tornateremmel, impozáns aulával, korszerűsített és bővített fiúkollégiummal, új konyhával és étteremmel megújult iskolát avathatott a város és vonzáskörzete megelégedésére.
 • A helyi és a térségben lévő gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolatok kiegyensúlyozottsága az ő személyes kapcsolatrendszerének is köszönhető volt. A gyakorlati oktatás feltételeinek biztosítása több szakmában már ebben az időben is együttműködési megállapodás vagy tanulószerződés alapján történt.
 • Nemzetközi kapcsolataink, külföldi partneriskolákkal való együttműködések évről évre bővültek, Leonardo és Comenius projekteket folyamatosan valósított meg az iskola.
 • Felismerte a hátránykezelő munka fontosságát a szakképzésben, nagy hangsúlyt fektetett az esélyegyenlőség biztosításra a lemorzsolódás csökkentésére. Ezért szorgalmazta pl. az iskola részvételét az EQAL Második Esély programban, középiskolai szinten elsők között az Integrált Pedagógiai Program (IPR) bevezetését és működtetését, a HEFOP 3.1.3 programban való részvételt.
 • Kezdeményezésére 1994. óta az iskola mellett működik a „Tamási Szakképzéséért” Alapítvány, melynek legfőbb célja Tamási város és vonzáskörzetéhez tartozó településeken élők részére a szakképzéshez kapcsolódó tárgyi eszközök, feltételek biztosítása, szakmai programok szervezése. Az Alapítványban mai napig betölti az elnöki tisztet.
 • Kezdeményezője és alapítója, megszűnéséig elnöke volt a „Tamási és Környéke Iskoláinak Kistérségi Szövetsége” Egyesületnek (TAKISZ). Az egyesület a kistérség területén az iskolai koherens pedagógiai elképzelések megvalósítását, a tanulók mentális és pszichés nevelését, a nevelő-oktató munka hatékony koordinálását jelölte meg alapvető célkitűzésként.
 • Tagja volt a Tolna Megyei Iskolaigazgatók Egyesülete számvizsgáló bizottságának.
 • Oktatáskutatással foglalkozó szervezetek felkérésére több alkalommal vett részt kutatási tevékenységekben is.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. július 1-től megalakította a megye legnagyobb szakképző iskoláját a szak- és felnőttképzés hatékonyabb működése érdekében. A Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (TISZK) főigazgatói feladatok ellátásával bízta meg, melyet a TISZK megszűnéséig, 2015. június 30-ig betöltött.

Főigazgatóként fő célja az volt egy olyan korszerű, holland modell szerint működő intézményt hozzon létre a megyében, amely a szakmai erőforrások összehangolásával, keresletvezérelt szakképzéssel támogatja a versenyképes gazdaság megteremtését és vonzóvá teszi a szakképzésre épülő életpályát. Az iskolák sokoldalúságát, a gazdag humánerőforrást, az együttműködés lehetőségeit, valamint a pályázati és fejlesztési forrásokat intenzíven bevonva dolgozott egy hatékonyan működő szervezet kialakításán. Főigazgatói tevékenysége alatt is kiemelt figyelmet fordított a Vályiban folyó szakmai és infrastrukturális feltételek folyamatos fejlesztésére. Ebben az időszakban jött létre a Szolgáltató és Felnőttképzési Központot.

2015. július 1-től, a Szekszárdi Szakképzési Centrum megalakulásával a tagintézmény igazgatójaként visszakerült a Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma élére. 

A vezetése alatt működő iskola tanuló évről évre eredményesen szerepelnek a különböző országos szakmai versenyeken (Szakmasztár), amely a vezetése alatt működő iskolában elvégzett kiemelkedő szakmai munka eredménye.

Kezdeményezője és aktív segítője a Kindl Kupola Galéria rendszeres művészeti programjainak. Az iskola aulájában található kiállító tér számos helyi és országosan ismert képzőművész kiállításának ad otthont.

Vezetői tevékenysége mellett aktívan tevékenykedett a közéletben is. 1994-ben és 2002-ban települési képviselőnek választották, és az oktatási bizottságnak is tagja volt.

Összességében elmondható, hogy Vida Lajos munkássága nemcsak az iskolában és Tamási városában, hanem a térségben és a megyében is kimagasló volt.  Munkájával formálta, alakította nem csak az intézmény, hanem az egész város oktatásának és közéletének arculatát.Szakács Mihály (posztumusz) - 2019.


Szakács Mihály Felsönyéken született 1944-ben.

Középiskolai tanulmányait Pécsen a Pollack Mihály Szakközépiskolában végezte ahol Építőipari technikusi képesítést szerzett. 1969-ben kötött házasságot Eses Erzsébettel majd két fiúk született Ákos és Péter. 1975-ben költözött a család Tamásiba ahol boldogan éltek 2018. nyarán bekövetkezett haláláig.

Munkásságát az iskola elvégzését követően a Tamási Vegyesipari Szövetkezetnél kezdte majd a Tolna megyei Tatarozó és Építö Vállalatnál technikuském helyezkedett el, ezt követően a Kapos - Koppány Völgyi Vízi Társulatnál, mint épitésvezetö végezte feladatait.

1990-töl építési vállalkozó volL amelynek keretein belül 2008-as nyugdíjba vonulásáig aktívan tevékenykedett. Munkásságára élete végéig jellemző volt az őszinteség, a mérhetetlen szakmai elhivatottság, a folyamatos tenni akarás, a precíz megalkuvást nem engedő tökéletes feladat elvégzése.

Az elmúlt évtizedekben Tamási városában számos családi ház. közintézmény. városi emlékmű mutatja
"keze" nyomát. Megbízóit minden esetben egyfajta megnyugvás tölthette el, ha építkezésük, felújításuk Misi bácsi felügyeletével történt.

Néhány épület, közintézmény, műemlék a városon belül, amelynek megvalósulásában, felújításaban aktív résztvevőként kivitelező vagy műszaki ellenőri feladatkörben részt vett:

 • Árpád utcai sorházak tervezése, kivitelezése,
 • Massive Hungária Villamosipari Kft. ipartelepének felújítása, műszaki ellenőri feladatkör,
 • Református imaház felújításának kivitelezése,
 • Evangélíkus templom  felújítása, műszaki  ellenőri feladatkör,
 • Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsöde felújítása, műszaki ellenőri feladatkör,
 • Würtz Ádám Általános Iskola Tornacsarnok beruházás, műszaki ellenőri feladatkör

Utolsó, városban megvalósult munkái:

 • Trianoni emlékmű műszaki ellenöri feladatkör,
 • Kossuth téri áruház teljes felújítása, műszaki ellenőri feladatkör,
 • Városközpont Kop-Ka irodaház tervezési feladatok.
Hirt Ferenc - 2018.


Hirt Ferenc 1967-ben született a tolna megyei Pincehelyen.

Iskoláit Tamásiban és Szekszárdon járta, majd 1985-ben a Tamási Építőipari KTSZ munkatársa lett. 1987-ben az Orion tamási gyáregységébe került. 1988-ban súlyos autóbalesetet szenvedett és kerekes székbe kénysze­rült. Felépülését követően autókereskedelemmel és szervizeléssel kezdett el foglalkozni, 1991-ben alapította meg saját vállalkozását. 1993-ban gépjármű-kereskedést, később autószalont nyitott Tamásiban, majd Kapos­várott és Budapesten.
Házasságából egy leánygyermek született. Nős.

A politikai életbe 2005-ben kapcsolódott be. A 2006-os országgyűlési választáson a Tolna megyei 5. számú egyéni választókerületben -Tamási központtal- a FIDESZ-KDNP színeiben szerzett mandátumot. Ezzel az Országgyűlés első kerekesszékes képviselője lett. A 2010-ig tartó ciklusban az ifjúsági, szociális és családügyi bizottság tagja, valamint az esélyegyenlőségi és fogyatékos ügyi albizottság elnöke volt. A 2010-es ország­ gyűlési választáson az első fordulóban megvédte egyéni mandátumát. Az ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság tagja lett.
2007-ben a Fidesz Tolna megyei választmányának elnökségi tagjává, a 2010-es önkormányzati választáson a tamási önkormányzat képviselő-testületének tagjává választották. A 2014-es országgyűlési választáson az át­alakított, Paks központú Tolna megyei 3. sz. országgyűlési egyéni választókerületből szerzett mandátumot.

2007-2013 között Tolna megyében 1835 volt a Széchenyi Terv keretében támogatott pályázatok száma, amely­ből 1656 pályázat valósult meg. Ezen pályázatok össz támogatási értéke meghaladta a 115,5 Mrd Ft-ot. Ezen sikerből Hirt Ferenc egyéni választókerületi képviselőként jelentősen kivette részét, szolgálva ezzel mind a megye, mind a kistérség és kiemelten Tamási Város gazdasági fellendülését, fejlődését.

2015 decemberében Tolna megye fejlesztési biztosa lett, országgyűlési képviselői tisztsége mellett. Fejlesztési biztosként történő munkálkodása idején a Széchenyi 2020 pályázatból Tolna megyében 107 település összesen 2408 pályázatban részesült, a támogatások összértéke több, mint 157,5 Mrd Ft volt. Ezzel, mint országos fi­gyelmet érdemlő tevékenységével, nagymértékben hozzájárult a megye és városunk általános felemelkedésé­hez, amelyet mindig szívügyének tartott. Munkálkodása során Tamási közel 70 pályázat megvalósítására ka­pott támogatást, több, mint 12 Mrd Ft összegben.

Ezen időszak alatt újultak meg teljes körűen, a mai kor követelményeinek megfelelően az oktatási, nevelési intézményeink, a városi rendelőintézet, épültek ki a kerékpárútvonalak, valósult meg a geotermikus közműhá lózat, a fürdőberuházás, fejlődött a városi infrastruktúra, felújításra kerültek a sportlétesítmények és megnöve­kedett a szabadidős létesítmények száma.

 

 

Kólya József - 2017.


Kólya József 1964-ben született Szolnokon.

Végzettsége mélyépítő-környezetmérnök, a Tam-Bau Kft. alapítója, cégvezetőként a szakma elismert szereplője. A Kft. Tolna megye egyik legnagyobb építője, a térség gazdasági életének meghatározó szereplője. E befolyását termelési potenciáljával, foglalkoztatási képességével, valamint nem utolsó sorban hagyományával érte el.

Működésének kezdete 1993. évre datálható. Kezdetben egyéni vállalkozóként folytatta tevékenységét, majd, mint vállalkozási formát egyéni cég, később korlátolt felelősségű társasági forma követte, előbb Kólya Építési, ezt követően a mainak megfelelő Tam-Bau Kft. elnevezéssel.

Kólya József gazdasági tevékenysége mellett mindig fontosnak tartotta az iskolák, civil szervezetek, a közügyek és a sport támogatását. Rendszeres támogatója a helyi civil szervezeteknek, valamint a város nevelési intézményeinek. A Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsődében található nagyértékű játszóeszközök megvalósításához szintén segítséget nyújtott. Kapos-Koppány Térsége Fejlődéséért Alapítvány keretében a helyi gimnázium legeredményesebb tanulóinak számítógépeket adományozott, tehetséges tanulóit rendszeresen támogatja.

A város legnagyobb sportmecénásaként mára az ő támogatásától függ a kézilabda szakosztály működése, 2005 óta névadó szponzora az egyesületnek. A Tamási Termálfürdő területén kialakított kézilabdapálya kivitelezése Kólya József támogatása nélkül nem jöhetett volna létre. Ezen kívül a többi sportág képviselői is mindig számíthatnak támogatására. A 2016. óta a Tamási Tam-Bau Atlétika Club Egyesület névadó szponzora. Az atlétika pálya kivitelezésében szintén támogató segítséget nyújtott. A fent nevezett sportágakon kívül a futball sportág működésében is szerepet vállal. Nem utolsó sorban kiemelendő még, hogy Tamási városában megrendezésre kerülő nemzetközi, illetve országos bajnokságokat szintén több sportágban támogatatja.

A Tam-bau Kft. tevékenységi körében végzett, 24 éves múltra visszatekintő, azóta is folyamatosan előremutató, termelő és szolgáltató tevékenysége, valamint önzetlensége, sport iránti lelkesedése tette érdemessé a „Pro Urbe” Tamási kitüntető címre.

 

Fellinger Károlyné - 2016.

Fellinger Károlyné általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, Nagykónyiban végezte, érettségi vizsgát a dombóvári Apáczai Csere János Gimnáziumban tett. Mérlegképes könyvelői tanfolyamot, ezt követően Tanácsakadémiát, majd Államigazgatási Főiskolát végzett. Nagykónyi, Tamási, Regöly és Alsómocsolád községek önkormányzatainál végzett közigazgatási munkát.

Külön kiemelésre méltó időszak volt ezirányú munkásságában az 1994-1998 közötti négy év, amikor Tamási Város Polgármestereként tevékenykedett a település és lakóinak érdekében. Jelenleg nyugdíjas éveit tölti, de aktivitása mit sem csökkent, a közigazgatás után a karitatív tevékenység jelenti számára a folytonosságot, számos közéleti tevékenysége mellett a Tamási Caritas Egyesület elnöke.
A tanácsi igazgatási ügyintézői, majd az önkormányzati vezetői munkája során is mindig a hozzá fordulók segítése vezérelte, mindig a megoldásokat kereste, apróbb és nagyobb horderejű ügyekben egyaránt. 

Anyai nagyapja példája kihatott egész életére, akinek a házát senki nem hagyta el jó szó és szükség esetén segítség nélkül. De voltak más példák is, melyek befolyásolták életét, munkásságát. Ilyen volt, mikor az 1990-es évek elején megfordult a Máltai Szeretetszolgálat központjában Budapesten, az ott folyó munka, Kozma Imre atya elhivatottsága példaértékű volt számára. Ilyen találkozás volt számára a Csilla von Boeselagerrel való is, aki a szolgáló szeretet egyik példaképe lett az ő számára is.

Már megalakulásától kezdve önkéntese, vezetője, irányítója a tamási Caritas csoportnak, mely minden központi akcióban részt vesz. Az ifjúság körében is végez karitatív feladatokat és önkéntes munkát, egyik fontos feladatának tartja a gyerekek segélyezését. Ifjúsági programjaik közül kiemelkedik azoknak a rendezvényeknek a szervezése, támogatása, amelyek az egészséges életmódra nevelésről és a szabadidő hasznos eltöltéséről szólnak.

Szabadidejét az unokáinak szenteli, de szeret kertészkedni és utazni is. Évek óta nagy sikerrel szervez kirándulást Pünkösdkor a csíksomlyói búcsúba, emellett a Nyugdíjas Egyesület részére számos kirándulás, program szervezésében működött már közre, sokat tett ennek a csoportnak a sikeres működéséért is. A programok megvalósítását sok esetben pályázati források előteremtésével biztosítja, a nyertes pályázatok lebonyolításában végig közreműködik.

Munkája során több önkormányzati elismerést is kapott. Emellett 2010-ben megkapta az Alsómocsoládért Érdemérmet, 2013-ban pedig a Caritas Hungarica Díjat.


Dr. Hóbor Béla - 2015.

 

Dr. Hóbor Béla 1937. május 12-én született Szentgyörgyvölgyön, Zala megyében. A Zalaegerszegi középiskola után 1961-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát, majd 1965-ben gyermek-szakorvosi vizsgát, közben a pécsi gyermekklinikán dolgozott. 1998-ban hagyományos Kínai szakorvosi vizsgát, majd 2007-ben francia homeopátia szakorvosi vizsgát, 2010-ben pedig Magyar homeopátia szakorvosi vizsgát tett.

Az egyetem elvégzése után gyermekorvosi praxisát Tamásiban 1965-ben kezdte meg. Az idei az utolsó év amit praktizálással tölt.
50 évet a Tamási és környéke lakosai szolgálatában töltött el lelkiismeretesen, mint gyermekorvos, ügyeletes orvos 40 éven keresztül, valamint iskolaorvos.
Az 50 év alatt, Tamási és környéke lakosait kb. 135.000 alkalommal látta el, nem számolva az iskolaorvosi feladatokkal járó gyermeklétszámot.
Tamásiban elérhetővé tette a homeopátia, valamint az akupunktúra gyógyászatot is, mind a környéken élőknek, mind a külföldről ideutazó (nyaraló, pihenő) embereknek, ezzel is színesítve a városban elérhető lehetőségeket.

A mai napig aktív tanulással tölti a szabadidejét, nyitott a különböző alternatív medicinák iránt, a modern orvoslással párhuzamosan.

Mindene a gyógyítás!

Szerencsés ember az, akinek a szakmája egyben a hobbija is.

A hivatás iránti elkötelezettséget és szeretetet egyik gyermeke, valamint egyik unokája számára is életúttá tette.

Szalai Iván - 2014.


Szalai Iván 1945-ben született Tamásiban. Nős, 2 felnőtt gyermek édesapja. Iskolai végzetsége: Agrártudományi Egyetem.

Munkahelyei:
- Termelőszövetkezet Pári, főagronómus
- Gyulaj Állami Erdőgazdaság
- Tamási falugazdászi irodavezető

Egyik fő kezdeményezője volt a Trianon emlékmű létesítésének, amely civil támogatásokból valósult meg. Közreműködött az emlékmű állításával kapcsolatos munkálatokban, amely a Kossuth tér és az Eötvös utca közötti észak-déli irányú gyalogos sétányt szegélyező park sávjában, a meglévő első világháborús emlékmű mellett került elhelyezésére. Az iskola közvetlen szomszédsága tovább növelte a hely alkalmasságát az emlékmű felállítására, hiszen az emlékmű közelsége és állandó látványa, és az emlékmű előtt tartott kötetlen szabadtéri történelemórák „varázsereje” hozzá segíti a város jövő nemzedékeit magyar történelmünk és nemzeti sorskérdéseink igaz és jobb megismeréséhez, hiszen mindez elengedhetetlen feltétele annak, hogy az emberekben tömegesen kialakuljon az az egészséges történelem szemlélet és nemzettudat, amely lelki-szellemi alapja lehet létünk és értékeink jövőbeni jobb és hatékonyabb megvédésének. A Trianon emlékmű avatására 2013. június 4-én ünnepélyes keretek között került sor.

A szépen elkészült emlékmű és a körülötte kialakult tér adta az ötletet, hogy a könyvtár előtti II. világháborús műalkotás is ide kerüljön áthelyezésre. Másik két társával együtt felajánlotta segítségét és közreműködött a II. világháborús emlékmű áthelyezésében és az I. világháborús emlékmű felújításában. Az áthelyezett szobor és körülötte átalakított parkot 2014. május 30-án adták át.

A Trianon emlékmű létesítése, a II. világháborús emlékmű áthelyezése és az I. világháborús emlékmű felújítása során vállalt kezdeményezőkészsége, áldozatos munkája is rámutat arra, hogy fontosnak tartja lakóhelye fejlődését, a városkép szebbé tételét.

Tóth József - 2014.


Tóth József 1945-ben született Pálfán. Özvegy, 2 felnőtt gyermek édesapja és 4 unoka nagyapja.
Iskolai végzetsége: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola.
Tamásiban a Kop-Ka ÁFÉSZ-nál kezdett dolgozni kereskedelmi előadóként, majd áruforgalmi főosztályvezetői megbízást kapott, és azt követően 16 éven keresztül az ÁFÉSZ elnöke volt.

A Trianon emlékmű létesítésében kezdeményezőként tevékenykedett másik két társával együtt. Az emlékmű civil támogatásokból valósult meg. Közreműködött az emlékmű állításával kapcsolatos munkálatokban, amely a Kossuth tér és az Eötvös utca közötti észak-déli irányú gyalogos sétányt szegélyező park sávjában a meglévő első világháborús emlékmű és az általános iskola szomszédságában kapott helyet. Az emlékmű iskolához való közelsége és állandó látványa hozzá segíti a város jövő nemzedékeit magyar történelmünk és nemzeti sorskérdéseink igaz és jobb megismeréséhez, hiszen mindez elengedhetetlen feltétele annak, hogy az emberekben tömegesen kialakuljon az az egészséges történelem szemlélet és nemzettudat, amely lelki-szellemi alapja lehet létünk és értékeink jövőbeni jobb és hatékonyabb megvédésének. A Trianon emlékmű avatására 2013. június 4-én ünnepélyes keretek között került sor.

A szép környezetben felállított emlékmű és a körülötte kialakult rendezett tér ötletül szolgált arra, hogy a könyvtár előtti II. világháborús műalkotás is ide kerüljön áthelyezésre. Másik két társával együtt felajánlotta segítségét és közreműködött a II. világháborús emlékmű áthelyezésében, valamint az I. világháborús emlékmű felújításában. Az áthelyezett szobor és körülötte átalakított parkot 2014. május 30-án adták át.

A Trianon emlékmű létesítése, a II. világháborús emlékmű áthelyezése, továbbá az I. világháborús emlékmű felújítása során vállalt közreműködése, segítőkészsége is azt bizonyítja, hogy előtérbe helyezi lakóhelye fejlődését.

 

Marcel Schmidt - 2013.

Marcel Schmidt 1973. február 28-án született Chemnitzben. Iskoláit itt végezte és az érettségi bizonyítványt is itt szerezte meg. Drezdában jogi egyetemre járt, az egyetem elvégzése után ügyvédként önálló vállalkozásba kezdett. Négy gyermek édesapja ((Samantha 1997., Sophie 1999., Vincent 2003., Lisa 2005.)

2004 óta Stollberg város főpolgármestere. Kapcsolata Tamási városával ettől az időtől datálható. Szereti a városunkat, minden tőle telhető módon segíti a kapcsolatok épülését, anyagi támogatásával hozzájárul a város fejlődéséhez, szépüléséhez.

Mit tett a városért?

Rendszeresen érkeznek könyvek az iskolába, játékok és édesség az óvodásoknak, mellyel a nemzetiségi oktatást, nevelést támogatja.

A nemzetiségi Önkormányzat helységeiül szolgáló Kultúrák Háza tetőterét a Stollbergből érkező 30.000,- Euro segítségével sikerült kiépíteni. Azóta is rendszeresen érkeznek vendégek a német városból, akik ott szállnak meg, a német kisebbségi önkormányzat - aminek a működéséhez további 5000 Euroval járult hozzá-, pedig ott tartja üléseit, ünnepségeit. Itt található az a német nyelvű könyvekkel rendelkező könyvtár is, amit szintén Stollberg alapított.

Az új iskola építésekor egy osztályterem berendezését adományozták nekünk.

A termálfürdő átadására egy játszóteret kaptunk ajándékba. Ez már a második volt, mert a lakótelepre már korábban építettek egy játszóteret a gyerekeknek.

Már harmadik éve mehetnek a gimnáziumból gyerekek nyáron táborozni Németországba, melynek minden költségét Stollberg városa állja. Kimondhatatlan nagy lehetőség ez a tehetséges gyerekek számára, hiszen a nyelvgyakorlásért nem kell fizetniük, így azok is

eljuthatnak külföldre, akiknek a családja ezt nem engedheti meg magának. Eddig 60 tanulónk vett részt ebben a programban.

Az idén 1000 Eurot kaptunk arra, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket is el tudjuk vinni színházba, moziba, operába. 96 tanuló vett részt a programban.

A tamási termékeknek és áruknak piacot és bemutatkozási lehetőséget biztosított a Stollbergben rendezett őszi és karácsonyi vásáron.

Stollbergben minden oda érkező Tamási lakosnak lehetősége van arra, hogy a város által fenntartott lakásban megszálljon.

Abban, hogy mindez így történt, nagy szerepe van Marcel Schmidt személyének. Vele a két város közötti testvérvárosi kapcsolat nemcsak egy üres szerződés, hanem rengeteg tartalommal töltődik meg, élő és eleven.

Szívén viseli a városunk sorsát, nagyon szereti a fürdőnket, a kultúránkat, az itteni embereket. Minden évben többször ellátogat a családjával együtt hozzánk.

Példaértékű az, ahogy a várost támogatja, pártolja, példa értékű, hogy milyen kapcsolatot alakított ki az itt élő emberekkel, intézményekkel, a kisebbségi önkormányzattal. Tevékenysége a város gazdasági, társadalmi, kulturális életében, fejlődésében kiemelkedő jelentőségű.

 

Dr. Erdős Tibor - 2009.

Dr. Erdős Tibor elemi- illetve középiskoláit Dombóváron végezte, majd érettségi után felsőfokú tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán folytatta. 1962-ben lépett igazságügyi szolgálatba, amikor is a Dombóvári Járásbíróságra bírósági fogalmazóként nyert kinevezést. Három éven keresztül dolgozott fogalmazóként, majd bíróvá választása után az akkori igazságügyi miniszter, a Tamási Járásbíróságra tanácsvezető bíróvá nevezte ki. Nyugdíjba vonulásáig ezen a bíróságon dolgozott kezdetben tanácsvezető bíróként polgári ügyszakban, majd 1980-tól elnöki kinevezést kapott. Rendkívül segítőkész, minden problémához jóindulattal járuló fáradhatatlanul dolgozó ember. Egy igen ritka tulajdonság birtokában van, nevezetesen több évtizedes bírói munka nem tette fásulttá, az ítélkezési munkáját fáradhatatlanul és mindig úgy végezte, ahogy a lehető legjobb tudása és segítő szándéka jelenjen meg az ítéletekben.

Osvárt Andrea - 2008.

A kitűnő érettségi után egy rendkívül sikeres modellkarrier vette kezdetét, amelyet az egyetem és kisebb filmes szerepek követtek. Az ELTE olasz szakán végzett tehetséges színésznő Rómában kezdett filmes karriert, együtt dolgozott számtalan világsztárral, köztük Robert Redforddal, Brad Pitt-tel, Heath Ledgerrel. 2004 óta él Olaszországban, azóta több olasz filmben és televíziós produkcióban kapott szerepet. A 2008. évi San Remo-i fesztivál házigazdájaként egész Olaszországot lenyűgözte. Sikereiben leginkább a céltudatosan végzett kemény munka, a folyamatos tanulás és az a képessége segíti, hogy meg tud maradni a kedves, szerény Andreának akkor is, amikor másokat már elbódítana a hírnév és a siker. Kiválóan beszél olaszul, angolul és németül. Bárhol is jár a világban, mindig megemlíti Tamásit, ahová sok minden köti, riportokban, cikkekben, nyomtatott és elektronikus sajtóban népszerűsítve városunkat. 2008-ban „Tamási Arcaként" segítette a város idegenforgalmi kiadványainak népszerűsítését.

Deák Istvánné - 2006.

Dr. Bencze Gábor - 2005.

Dr. Mózses György - 2004.

Szemes Márton - 2003.

Klein István - 2001.

Markovics Gábor - 2001.

Tolnai István - 2000.

Grill Ferenc - 1999.

Békefi Stefánia - 1998.

Dr. Könnyü László (Posztumusz) - 1996.

Dr. Könnyü Lászlóné - 1996.

Würtz Ádám (Posztumusz) - 1994.

Dr. Várady János (Posztumusz) - 1994.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei