ESEMÉNYNAPTÁR

A „Pro Urbe Tamási” kitüntetés olyan személyeknek vagy szervezeteknek adományozzuk, akik illetve amelyek tevékenysége a város gazdasági, társadalmi, kulturális stb. életében, fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult.

Pro Urbe Tamási díjasok 1994-től

 

 

Kólya József - 2017.


Kólya József 1964-ben született Szolnokon.

Végzettsége mélyépítő-környezetmérnök, a Tam-Bau Kft. alapítója, cégvezetőként a szakma elismert szereplője. A Kft. Tolna megye egyik legnagyobb építője, a térség gazdasági életének meghatározó szereplője. E befolyását termelési potenciáljával, foglalkoztatási képességével, valamint nem utolsó sorban hagyományával érte el.

Működésének kezdete 1993. évre datálható. Kezdetben egyéni vállalkozóként folytatta tevékenységét, majd, mint vállalkozási formát egyéni cég, később korlátolt felelősségű társasági forma követte, előbb Kólya Építési, ezt követően a mainak megfelelő Tam-Bau Kft. elnevezéssel.

Kólya József gazdasági tevékenysége mellett mindig fontosnak tartotta az iskolák, civil szervezetek, a közügyek és a sport támogatását. Rendszeres támogatója a helyi civil szervezeteknek, valamint a város nevelési intézményeinek. A Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsődében található nagyértékű játszóeszközök megvalósításához szintén segítséget nyújtott. Kapos-Koppány Térsége Fejlődéséért Alapítvány keretében a helyi gimnázium legeredményesebb tanulóinak számítógépeket adományozott, tehetséges tanulóit rendszeresen támogatja.

A város legnagyobb sportmecénásaként mára az ő támogatásától függ a kézilabda szakosztály működése, 2005 óta névadó szponzora az egyesületnek. A Tamási Termálfürdő területén kialakított kézilabdapálya kivitelezése Kólya József támogatása nélkül nem jöhetett volna létre. Ezen kívül a többi sportág képviselői is mindig számíthatnak támogatására. A 2016. óta a Tamási Tam-Bau Atlétika Club Egyesület névadó szponzora. Az atlétika pálya kivitelezésében szintén támogató segítséget nyújtott. A fent nevezett sportágakon kívül a futball sportág működésében is szerepet vállal. Nem utolsó sorban kiemelendő még, hogy Tamási városában megrendezésre kerülő nemzetközi, illetve országos bajnokságokat szintén több sportágban támogatatja.

A Tam-bau Kft. tevékenységi körében végzett, 24 éves múltra visszatekintő, azóta is folyamatosan előremutató, termelő és szolgáltató tevékenysége, valamint önzetlensége, sport iránti lelkesedése tette érdemessé a „Pro Urbe” Tamási kitüntető címre.

 

Fellinger Károlyné - 2016.

Fellinger Károlyné általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, Nagykónyiban végezte, érettségi vizsgát a dombóvári Apáczai Csere János Gimnáziumban tett. Mérlegképes könyvelői tanfolyamot, ezt követően Tanácsakadémiát, majd Államigazgatási Főiskolát végzett. Nagykónyi, Tamási, Regöly és Alsómocsolád községek önkormányzatainál végzett közigazgatási munkát.

Külön kiemelésre méltó időszak volt ezirányú munkásságában az 1994-1998 közötti négy év, amikor Tamási Város Polgármestereként tevékenykedett a település és lakóinak érdekében. Jelenleg nyugdíjas éveit tölti, de aktivitása mit sem csökkent, a közigazgatás után a karitatív tevékenység jelenti számára a folytonosságot, számos közéleti tevékenysége mellett a Tamási Caritas Egyesület elnöke.
A tanácsi igazgatási ügyintézői, majd az önkormányzati vezetői munkája során is mindig a hozzá fordulók segítése vezérelte, mindig a megoldásokat kereste, apróbb és nagyobb horderejű ügyekben egyaránt. 

Anyai nagyapja példája kihatott egész életére, akinek a házát senki nem hagyta el jó szó és szükség esetén segítség nélkül. De voltak más példák is, melyek befolyásolták életét, munkásságát. Ilyen volt, mikor az 1990-es évek elején megfordult a Máltai Szeretetszolgálat központjában Budapesten, az ott folyó munka, Kozma Imre atya elhivatottsága példaértékű volt számára. Ilyen találkozás volt számára a Csilla von Boeselagerrel való is, aki a szolgáló szeretet egyik példaképe lett az ő számára is.

Már megalakulásától kezdve önkéntese, vezetője, irányítója a tamási Caritas csoportnak, mely minden központi akcióban részt vesz. Az ifjúság körében is végez karitatív feladatokat és önkéntes munkát, egyik fontos feladatának tartja a gyerekek segélyezését. Ifjúsági programjaik közül kiemelkedik azoknak a rendezvényeknek a szervezése, támogatása, amelyek az egészséges életmódra nevelésről és a szabadidő hasznos eltöltéséről szólnak.

Szabadidejét az unokáinak szenteli, de szeret kertészkedni és utazni is. Évek óta nagy sikerrel szervez kirándulást Pünkösdkor a csíksomlyói búcsúba, emellett a Nyugdíjas Egyesület részére számos kirándulás, program szervezésében működött már közre, sokat tett ennek a csoportnak a sikeres működéséért is. A programok megvalósítását sok esetben pályázati források előteremtésével biztosítja, a nyertes pályázatok lebonyolításában végig közreműködik.

Munkája során több önkormányzati elismerést is kapott. Emellett 2010-ben megkapta az Alsómocsoládért Érdemérmet, 2013-ban pedig a Caritas Hungarica Díjat.


Dr. Hóbor Béla - 2015.

 

Dr. Hóbor Béla 1937. május 12-én született Szentgyörgyvölgyön, Zala megyében. A Zalaegerszegi középiskola után 1961-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát, majd 1965-ben gyermek-szakorvosi vizsgát, közben a pécsi gyermekklinikán dolgozott. 1998-ban hagyományos Kínai szakorvosi vizsgát, majd 2007-ben francia homeopátia szakorvosi vizsgát, 2010-ben pedig Magyar homeopátia szakorvosi vizsgát tett.

Az egyetem elvégzése után gyermekorvosi praxisát Tamásiban 1965-ben kezdte meg. Az idei az utolsó év amit praktizálással tölt.
50 évet a Tamási és környéke lakosai szolgálatában töltött el lelkiismeretesen, mint gyermekorvos, ügyeletes orvos 40 éven keresztül, valamint iskolaorvos.
Az 50 év alatt, Tamási és környéke lakosait kb. 135.000 alkalommal látta el, nem számolva az iskolaorvosi feladatokkal járó gyermeklétszámot.
Tamásiban elérhetővé tette a homeopátia, valamint az akupunktúra gyógyászatot is, mind a környéken élőknek, mind a külföldről ideutazó (nyaraló, pihenő) embereknek, ezzel is színesítve a városban elérhető lehetőségeket.

A mai napig aktív tanulással tölti a szabadidejét, nyitott a különböző alternatív medicinák iránt, a modern orvoslással párhuzamosan.

Mindene a gyógyítás!

Szerencsés ember az, akinek a szakmája egyben a hobbija is.

A hivatás iránti elkötelezettséget és szeretetet egyik gyermeke, valamint egyik unokája számára is életúttá tette.

Szalai Iván - 2014.


Szalai Iván 1945-ben született Tamásiban. Nős, 2 felnőtt gyermek édesapja. Iskolai végzetsége: Agrártudományi Egyetem.

Munkahelyei:
- Termelőszövetkezet Pári, főagronómus
- Gyulaj Állami Erdőgazdaság
- Tamási falugazdászi irodavezető

Egyik fő kezdeményezője volt a Trianon emlékmű létesítésének, amely civil támogatásokból valósult meg. Közreműködött az emlékmű állításával kapcsolatos munkálatokban, amely a Kossuth tér és az Eötvös utca közötti észak-déli irányú gyalogos sétányt szegélyező park sávjában, a meglévő első világháborús emlékmű mellett került elhelyezésére. Az iskola közvetlen szomszédsága tovább növelte a hely alkalmasságát az emlékmű felállítására, hiszen az emlékmű közelsége és állandó látványa, és az emlékmű előtt tartott kötetlen szabadtéri történelemórák „varázsereje” hozzá segíti a város jövő nemzedékeit magyar történelmünk és nemzeti sorskérdéseink igaz és jobb megismeréséhez, hiszen mindez elengedhetetlen feltétele annak, hogy az emberekben tömegesen kialakuljon az az egészséges történelem szemlélet és nemzettudat, amely lelki-szellemi alapja lehet létünk és értékeink jövőbeni jobb és hatékonyabb megvédésének. A Trianon emlékmű avatására 2013. június 4-én ünnepélyes keretek között került sor.

A szépen elkészült emlékmű és a körülötte kialakult tér adta az ötletet, hogy a könyvtár előtti II. világháborús műalkotás is ide kerüljön áthelyezésre. Másik két társával együtt felajánlotta segítségét és közreműködött a II. világháborús emlékmű áthelyezésében és az I. világháborús emlékmű felújításában. Az áthelyezett szobor és körülötte átalakított parkot 2014. május 30-án adták át.

A Trianon emlékmű létesítése, a II. világháborús emlékmű áthelyezése és az I. világháborús emlékmű felújítása során vállalt kezdeményezőkészsége, áldozatos munkája is rámutat arra, hogy fontosnak tartja lakóhelye fejlődését, a városkép szebbé tételét.

Tóth József - 2014.


Tóth József 1945-ben született Pálfán. Özvegy, 2 felnőtt gyermek édesapja és 4 unoka nagyapja.
Iskolai végzetsége: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola.
Tamásiban a Kop-Ka ÁFÉSZ-nál kezdett dolgozni kereskedelmi előadóként, majd áruforgalmi főosztályvezetői megbízást kapott, és azt követően 16 éven keresztül az ÁFÉSZ elnöke volt.

A Trianon emlékmű létesítésében kezdeményezőként tevékenykedett másik két társával együtt. Az emlékmű civil támogatásokból valósult meg. Közreműködött az emlékmű állításával kapcsolatos munkálatokban, amely a Kossuth tér és az Eötvös utca közötti észak-déli irányú gyalogos sétányt szegélyező park sávjában a meglévő első világháborús emlékmű és az általános iskola szomszédságában kapott helyet. Az emlékmű iskolához való közelsége és állandó látványa hozzá segíti a város jövő nemzedékeit magyar történelmünk és nemzeti sorskérdéseink igaz és jobb megismeréséhez, hiszen mindez elengedhetetlen feltétele annak, hogy az emberekben tömegesen kialakuljon az az egészséges történelem szemlélet és nemzettudat, amely lelki-szellemi alapja lehet létünk és értékeink jövőbeni jobb és hatékonyabb megvédésének. A Trianon emlékmű avatására 2013. június 4-én ünnepélyes keretek között került sor.

A szép környezetben felállított emlékmű és a körülötte kialakult rendezett tér ötletül szolgált arra, hogy a könyvtár előtti II. világháborús műalkotás is ide kerüljön áthelyezésre. Másik két társával együtt felajánlotta segítségét és közreműködött a II. világháborús emlékmű áthelyezésében, valamint az I. világháborús emlékmű felújításában. Az áthelyezett szobor és körülötte átalakított parkot 2014. május 30-án adták át.

A Trianon emlékmű létesítése, a II. világháborús emlékmű áthelyezése, továbbá az I. világháborús emlékmű felújítása során vállalt közreműködése, segítőkészsége is azt bizonyítja, hogy előtérbe helyezi lakóhelye fejlődését.

 

Marcel Schmidt - 2013.

Marcel Schmidt 1973. február 28-án született Chemnitzben. Iskoláit itt végezte és az érettségi bizonyítványt is itt szerezte meg. Drezdában jogi egyetemre járt, az egyetem elvégzése után ügyvédként önálló vállalkozásba kezdett. Négy gyermek édesapja ((Samantha 1997., Sophie 1999., Vincent 2003., Lisa 2005.)

2004 óta Stollberg város főpolgármestere. Kapcsolata Tamási városával ettől az időtől datálható. Szereti a városunkat, minden tőle telhető módon segíti a kapcsolatok épülését, anyagi támogatásával hozzájárul a város fejlődéséhez, szépüléséhez.

Mit tett a városért?

Rendszeresen érkeznek könyvek az iskolába, játékok és édesség az óvodásoknak, mellyel a nemzetiségi oktatást, nevelést támogatja.

A nemzetiségi Önkormányzat helységeiül szolgáló Kultúrák Háza tetőterét a Stollbergből érkező 30.000,- Euro segítségével sikerült kiépíteni. Azóta is rendszeresen érkeznek vendégek a német városból, akik ott szállnak meg, a német kisebbségi önkormányzat - aminek a működéséhez további 5000 Euroval járult hozzá-, pedig ott tartja üléseit, ünnepségeit. Itt található az a német nyelvű könyvekkel rendelkező könyvtár is, amit szintén Stollberg alapított.

Az új iskola építésekor egy osztályterem berendezését adományozták nekünk.

A termálfürdő átadására egy játszóteret kaptunk ajándékba. Ez már a második volt, mert a lakótelepre már korábban építettek egy játszóteret a gyerekeknek.

Már harmadik éve mehetnek a gimnáziumból gyerekek nyáron táborozni Németországba, melynek minden költségét Stollberg városa állja. Kimondhatatlan nagy lehetőség ez a tehetséges gyerekek számára, hiszen a nyelvgyakorlásért nem kell fizetniük, így azok is

eljuthatnak külföldre, akiknek a családja ezt nem engedheti meg magának. Eddig 60 tanulónk vett részt ebben a programban.

Az idén 1000 Eurot kaptunk arra, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket is el tudjuk vinni színházba, moziba, operába. 96 tanuló vett részt a programban.

A tamási termékeknek és áruknak piacot és bemutatkozási lehetőséget biztosított a Stollbergben rendezett őszi és karácsonyi vásáron.

Stollbergben minden oda érkező Tamási lakosnak lehetősége van arra, hogy a város által fenntartott lakásban megszálljon.

Abban, hogy mindez így történt, nagy szerepe van Marcel Schmidt személyének. Vele a két város közötti testvérvárosi kapcsolat nemcsak egy üres szerződés, hanem rengeteg tartalommal töltődik meg, élő és eleven.

Szívén viseli a városunk sorsát, nagyon szereti a fürdőnket, a kultúránkat, az itteni embereket. Minden évben többször ellátogat a családjával együtt hozzánk.

Példaértékű az, ahogy a várost támogatja, pártolja, példa értékű, hogy milyen kapcsolatot alakított ki az itt élő emberekkel, intézményekkel, a kisebbségi önkormányzattal. Tevékenysége a város gazdasági, társadalmi, kulturális életében, fejlődésében kiemelkedő jelentőségű.

 

Dr. Erdős Tibor - 2009.

Dr. Erdős Tibor elemi- illetve középiskoláit Dombóváron végezte, majd érettségi után felsőfokú tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán folytatta. 1962-ben lépett igazságügyi szolgálatba, amikor is a Dombóvári Járásbíróságra bírósági fogalmazóként nyert kinevezést. Három éven keresztül dolgozott fogalmazóként, majd bíróvá választása után az akkori igazságügyi miniszter, a Tamási Járásbíróságra tanácsvezető bíróvá nevezte ki. Nyugdíjba vonulásáig ezen a bíróságon dolgozott kezdetben tanácsvezető bíróként polgári ügyszakban, majd 1980-tól elnöki kinevezést kapott. Rendkívül segítőkész, minden problémához jóindulattal járuló fáradhatatlanul dolgozó ember. Egy igen ritka tulajdonság birtokában van, nevezetesen több évtizedes bírói munka nem tette fásulttá, az ítélkezési munkáját fáradhatatlanul és mindig úgy végezte, ahogy a lehető legjobb tudása és segítő szándéka jelenjen meg az ítéletekben.

Osvárt Andrea - 2008.

A kitűnő érettségi után egy rendkívül sikeres modellkarrier vette kezdetét, amelyet az egyetem és kisebb filmes szerepek követtek. Az ELTE olasz szakán végzett tehetséges színésznő Rómában kezdett filmes karriert, együtt dolgozott számtalan világsztárral, köztük Robert Redforddal, Brad Pitt-tel, Heath Ledgerrel. 2004 óta él Olaszországban, azóta több olasz filmben és televíziós produkcióban kapott szerepet. A 2008. évi San Remo-i fesztivál házigazdájaként egész Olaszországot lenyűgözte. Sikereiben leginkább a céltudatosan végzett kemény munka, a folyamatos tanulás és az a képessége segíti, hogy meg tud maradni a kedves, szerény Andreának akkor is, amikor másokat már elbódítana a hírnév és a siker. Kiválóan beszél olaszul, angolul és németül. Bárhol is jár a világban, mindig megemlíti Tamásit, ahová sok minden köti, riportokban, cikkekben, nyomtatott és elektronikus sajtóban népszerűsítve városunkat. 2008-ban „Tamási Arcaként" segítette a város idegenforgalmi kiadványainak népszerűsítését.

Deák Istvánné - 2006.

Dr. Bencze Gábor - 2005.

Dr. Mózses György - 2004.

Szemes Márton - 2003.

Klein István - 2001.

Markovics Gábor - 2001.

Tolnai István - 2000.

Grill Ferenc - 1999.

Békefi Stefánia - 1998.

Dr. Könnyü László (Posztumusz) - 1996.

Dr. Könnyü Lászlóné - 1996.

Würtz Ádám (Posztumusz) - 1994.

Dr. Várady János (Posztumusz) - 1994.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei