ESEMÉNYNAPTÁR

Díszpolgáraink
2016.11.11. 09:06

A „Tamási Város Díszpolgára” kitüntető címet olyan, a tevékenységüket nemzetközi vagy országos szinten kiemelkedően művelő személyeknek adományozza városunk, akik származásukkal vagy munkásságukkal kötődnek Tamási városához, vagy a tevékenységük a városunk fejlődésére gyakarolt hatása nagy jelentőségű.

Tovább

Pro Urbe díjasaink
2016.11.11. 09:04

A „Pro Urbe Tamási” kitüntetés olyan személyeknek vagy szervezeteknek adományozzuk, akik illetve amelyek tevékenysége a város gazdasági, társadalmi, kulturális stb. életében, fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult.

Tovább

Érdemes köztisztviselőink
2016.11.11. 08:55

A „Tamási Város Érdemes Köztisztviselője” kitüntető címet olyan közszolgálati jogviszonyban lévő személyeknek adományozzuk, akik a közigazgatásban hosszú ideig kiemelkedő szakmai munkát végeztek, és emberi magatartásukkal is érdemessé váltak az elismerésre.

Tovább

Érdemes pedagógusaink
2016.11.11. 08:52

A „Tamási Város Érdemes Pedagógusa” kitüntető címet azoknak a pedagógusoknak adományozzuk, akik a pedagógus hivatás gyakorlása során hosszú ideig kiemelkedő szakmai munkát végeztek az oktatás és nevelés területén, továbbá emberi magatartásukkall is érdemessé váltak az elismerésre.

Tovább

Kitüntetett sportolóink
2016.11.11. 08:49

A „Tamási Város Sportembere” kitüntető címet olyan tamási sportemebnek adományozzuk, aki nemzetközi szinten kiemelkedő sporteredményt ért el és ezzel hozzájárult Tamási város jó hírnevének öregbítéséhez.

Tovább

Az Év Rendőrei
2016.10.26. 16:07

Az Év Rendőre kitüntető címet olyan, a Tamási Rendőrkapitányságon szolgáló rendőröknek adományozza városunk, akik szakmai munkájukkal kiemelkedően hozzájárulnak városunk közbiztonságához, és emberi magatartásukkal is méltónak bizonyulnak az elismerésre.

Tovább

Érdemes közalkalmazottaink
2016.10.26. 16:04

A „Tamási Város Érdemes Közalkalmazottja” kitüntető címet olyan közszolgálati jogviszonyban lévő személyeknek adományozzuk, akik közalkalmazottként a hivatásuk gyakorlása során hosszú ideig kiemelkedő munkát végeztek a szakterületükön, és emberi magatartásukkal is érdemessé váltak az elismerésre.

Tovább

Dr. Várady János Díjasaink
2013.10.23. 14:10

A Dr. Várady János Díjat a városban az egészségügy vagy a szociálpolitika területén kiemelkedő munkát végzett személyeknek adományozza városunk.

Tovább

1
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei