7090 Tamási, Szabadság utca 21.
Elnök: Fellinger Károlyné

Szociálisan rászoruló személyek támogatása, segítése, hátrányos helyzetben élő gyermekek támogatása, ruházattal, élelmiszerrel, élethelyzetük javítása, idős, beteg, rászoruló személyek ápolása, gondozása, segítése.

7090 Tamási, Deák Ferenc utca 6-8.
Elnök: Vida Lajos

A „Tamási Szakképzéséért” Alapítvány általános céljául fogalmazta meg Tamási város és vonzáskörzetéhez tartozó községek állampolgárai szakképzésének fejlesztését, szakmai átképzését, új képzési tevékenységek kialakításának elősegítését, ehhez tárgyi és szellemi eszközök és feltételek biztosítását, a szociálisan vagy egyéb módon rászorult személyek tanulásának, átképzésének támogatását.

 

7090 Tamási Béke utca 12.
Elnök: Kőváry Réka

2010-ben alapított sportegyesület, mely arra hivatott, hogy összefogja a Tamási és környékén gyakorló aikidósokat és brazil jiu jitsusokat.

 

7090 Tamási Kölcsey F. u. 1.
Elnök: Töttösiné Törő Anita

Tevékenységeink célja a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének előmozdítása, melynek elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosítása illetve olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése, megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják sikerességüket, önbizalmukat, önbecsülésüket.

 

7090 Tamási, Nyírfa sor 11.
Ügyintéző: Kocsis Józsefné

Tamási Kistérség környezetének, kultúrájának, támogatása, műemlékvédelem támogatása, hagyománymegőrzés támogatása, a közművelődés és a sport színvonalának emelésének elősegítése.

 

7090 Tamási, Szabadság u. 52.
Elnök: Miskolczi Zoltánné

A magyar művelődés ügyének, közelebbről a művészeti-és könyvtári kultúra fejlesztésének támogatása olyan módon, hogy tehetséges és rászoruló, a magyar felsőfokú művészeti vagy könyvtárosképző intézményben tanuló-Tamásiban vagy a volt Tamási járás területén lakó-fiatalok egyetemi és főiskolai tanulmányaihoz anyagi és erkölcsi támogatásként ösztöndíjat biztosítson. Az alapító szándéka a művészeti tanulmányokat folytató fiataloknak ad prioritást.

 

7090 Tamási, Szabadság u. 52.
Elnök: Kudari Lászlóné

A Látássérültek Esélyegyenlőségéért Egyesület 2002-ben alakult és még ebben az évben megszerezte a közhasznú státuszt. A civil törvény és a Polgári Törvénykönyv változásából eredő feladatokat 2014-ben vére hajtotta és a közhasznúsági kritériumoknak is megfelelt.

 

7090 Tamási,Szabadság u.46-48
Elnök: Dr.Révész Ottó

Az Alapítvány célja a Tamási városban élő,tehetséges, jótanuló, de családi helyzetük miatt hátrányos helyzetben levő, szociális, anyagi gondokkal küzdő iskolás gyermekek anyagi támogatása.

 

 

7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 96
Elnök: Illés Katalin

Az Egyesület célja, feladata: A működési területén keletkezett tűz- és káresetek felszámolása, szükség esetén segítségkérés, a munkálatokban való közreműködés. Ehhez tűzoltó egységet szervez és biztosítja a működését.

 

 

7090 Tamási szabadság utca 46-48.
Elnök: Péter Csaba

A közhasznú egyesület alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri szolgálatot lát el. A közhasznú egyesület ezen alapvető feladaton túlmenően kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei