Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról
(A módosításokkal egységes szerkezetben)

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7.§ (3) bekezdés c) pontjában, illetve a 2.§ 11. pontja szerint kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az országos településrendezési és építészeti követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) vonatkozó előírásaira is - a város helyi építési rendjéről az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Hész.) alkotja:

HÉSZ
Szabályozási terv belterületTelepülésfejlesztési koncepció:Rendezési terv beépítésre szánt külterületek:

Kishenye
Fornád és Kecsege

Rendezési terv nem beépítésre szánt külterületek:
K1
K2
K3
K4

Sz1
Sz2
Sz3
Sz4
Sz5
Sz6
Sz7
Sz8
Sz9
Sz10
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei