Tamási Város Önkormányzata és Tamási Közös Önkormányzati Hivatal az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (a továbbiakban: törvény) megfelelően 2018. január 1-től biztosítja a törvényben meghatározott esetekben a természetes személyeknek az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A törvény 9.§ (1) bekezdésében meghatározott szervek és személyek a bekezdésben meghatározott kivétellel elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

Tamási Város Önkormányzata és Tamási Közös Önkormányzati Hivatal az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (a továbbiakban: törvény) megfelelően 2018. január 1-től biztosítja a törvényben meghatározott esetekben a természetes személyeknek az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A törvény 9.§ (1) bekezdésében meghatározott szervek és személyek a bekezdésben meghatározott kivétellel elektronikus ügyintézésre kötelezettek. 

A törvény 9.§ (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére a törvény nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.

A szolgáltatásokat kizárólag Ügyfélkapu regisztrációval rendelkezők vehetik igénybe!

Elektronikusan intézhető ügyek

Az elektronikus ügyintézés röviden azt jelenti, hogy az eljárások egyes lépéseit a személyes megjelenés, vagy a papír alapú, postai ügyintézés helyett elektronikusan is intézhetik az ügyfelek, de az igazgatás közhatalmi és bizalmi jellegéből adódóan ezekben az esetekben is biztosítani kell az eljárási szabályok betartását, hitelesen azonosítani kell az ügyfelet, az iratokat biztonságosan kell továbbítani, kézbesíteni. Az ügyintézés ezen formája során is érvényesül ügyfelek önrendelkezési joga, illetve az elektronikus út igénybevételének az ügyfelek részéről is vannak előfeltételei.

  • Nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi.
  • Törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az elektronikus ügyintézés lehetőségét csak annyiban korlátozhatja, ha az eljárás során az ügyfél személyes jelenléte vagy valamely okiratok másként nem pótolható benyújtása elengedhetetlen.
  • Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan eljárási cselekmény esetében, ahol ez nem értelmezhető.
  • Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan eljárás vagy eljárási cselekmény esetében, ahol ezt nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja.
  • Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan irat, okirat vagy más beadvány esetében, amely minősített adatot tartalmaz.


Tamási Város Önkormányzata számos ügytípusban az önkormányzati ASP rendszer keretei közt létrejött Önkormányzati Hivatali Portálon közzétett elektronikus űrlapok útján, illetve azokban az ügyekben, melyekben nem lehetséges külön elektronikus űrlap segítségével ügyet intézni,  az e-Papír szolgáltatást révén biztosítja a lehetőséget az elektronikus ügyintézésre.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap címen keresztül érhető el, az önkormányzat nevének (Tamási) kiválasztásával. A Portálon az ügyindításon túl ügykövetési és adóegyenleg lekérdezési funkció is szerepel.

Az e-Papír az általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás, amely az azonosítást követően biztosítja az ügyfél számára, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervhez (jelen esetben az önkormányzathoz vagy a hivatalhoz) szabad szöveges beadványt terjesszen elő, ha a beadvány elektronikus úton történő előterjesztését a jogszabály nem zárja ki, és a beadvány elektronikus úton történő előterjesztésére jogszabály további formai követelményt nem állapít meg.

A szolgáltatás igénybevételével egy egyszerű szerkesztő felületen tudja továbbítani az ügyfél a beadványát az eljáró hatóság virtuális postaládájába (ami az ún. hivatali kaput jelenti). A szolgáltatás segítségével az ügyfelek azonosítást követően állíthatják össze küldendő dokumentumaikat.

Ezek összeállításához kiválaszthatják a témacsoportot, az ügyet és azt a hivatalt vagy önkormányzatot, amelynek levelet akarnak írni, és egy szabad szöveges mezőben megírhatják, hogy milyen okból kívánnak kapcsolatba lépni a kiválasztott szervezettel.

Ezt követően csatolhatnak csatolmányokat és akár a kérelmet, akár a csatolmányokat hitelesíthetik az erre szolgáló szolgáltatás (AVDH) segítségével, majd beküldhetik a kérelmüket. Ezeket a küldeményeket a hivatalok, önkormányzatok a hivatali kapujukon fogadják.

Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton előterjeszteni, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel vagy külön űrlappal támogatni. Az e-Papír felület elérhetősége: https://epapir.gov.hu.

A hivatali kapuval rendelkező szervezetek listája a www.magyarorszag.hu honlapon érhető el:

Hivatali kapuk listája

Röviden összefoglalva tehát:

Az Önkormányzati Portálon indítható eljárás. Ide belépve – az ügyfélkapuban regisztrált jelszóval és felhasználónévvel – lehet kiválasztani előre beállított nyomtatványok kitöltésével az indítani kívánt eljárást. Nyomtatvány kitöltését követően a rendszer automatikusan küldi a kiválasztott önkormányzatnak azt.

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről


Ha az önkormányzati Portálon nem található űrlap az indítani kívánt eljárás tekintetében, akkor használandó az e-papír.

Nagyon fontos felhívnunk a figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés során csak hitelesített dokumentumokat fogadunk el. Nem hitelesített dokumentum beküldése esetén ügyét csak ennek pótlása után tudja elindítani. Az elektronikus ügyintézés során amennyiben az ügyhöz jogszabály illeték megfizetési kötelezettséget írt elő, azt az ügy megindítását követően ügyintézői információkat követően bankszámlaszámra történő befizetéssel teheti meg.

Az ügyfél az elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételével azonosíthatja magát, ami az ügyfélkapu (https://ugyfelkapu.gov.hu/), illetve gazdálkodó szervezetek esetén a cégkapu (https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html) alkalmazását jelenti.

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek:

Tamási Város Önkormányzata hivatali kapujának adatai:
Rövid név: TAMASIONK
KRID: 303093122

Tamási Közös Önkormányzati Hivatal hivatali kapujának adatai:

Rövid név: TAMASIKOH
KRID: 445826367

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei