ESEMÉNYNAPTÁR

 

Zenés, táncos rendezvények engedélyezése


Tájékoztató:

2011. június 15. napjától zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.

Engedélyt azokra az alkalmi, vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre kell kérni, amelyeket tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben (300 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség, épület), illetve szabadban tartanak és várhatóan lesz olyan időpont, amikor a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja.

Az engedély iránti kérelmet és mellékleteit a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetőjének, szabadtéri rendezvény esetén a rendezvény szervezőjének kell benyújtania a rendezvény helye szerinti önkormányzat jegyzőjéhez.

A jegyző az engedélyezési eljárásban a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. Az engedélyt a kérelem, és a mellékleteként benyújtott dokumentáció, a helyszíni szemlén tapasztaltak, valamint a szakhatósági állásfoglalások figyelembe vételével adja ki.  A rendezvénytartási engedély kiadásáról igazolást állít ki, a rendezvényt nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.  

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változást, valamint a tevékenység megszüntetését haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Kapcsolódó jogszabályok:
A zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet.

Ügyintézés: Tamási Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda
7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8,00-18,00-ig, Csütörtök: 8, 00-16,30-ig,
Ügyintéző:
Horváth Lászlóné
tel: 74/570-800

Az eljárás kérelemre indul, amelyhez az alábbiak csatolandók:
1. Biztonsági terv, amelynek tartalmaznia kell:

  • a rendezvény helyszínének alaprajzát,befogadóképességét, belépés és távozás rendjét,
  • a helyszínnek baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekülési tervét,
  • a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását,
  • a biztonsági személyzet létszámát,
  • az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást,
  • szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési terv.

2. A rendezvény helyszín használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (kivétel: tulajdoni lap)
3. Tűzvédelmi szabályzat (ha külön jogszabály kötelezővé teszi)
4. építészeti-műszaki dokumentáció és tervezői nyilatkozat (külön jogszabályban meghatozott)
6. minimum 10 fős biztonsági személyzet esetén: 1 fő biztonságszervezői, 3 fő személy- és vagyonőr képesítés

Az eljárás díja 3.000,-Ft., amelyet a kérelmen illetékbélyegben kell leróni.

Az ügyintézési határidő: 20 nap

Letölthető nyomtatványok

engedélykérelem

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei