ESEMÉNYNAPTÁR

Tájékoztatjuk, hogy a csatornaszolgáltatásba bekötött ingatlanok esetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) kormányrendelet rendelkezik a locsolásra felhasznált ivóvíz mennyiségének a csatornaszolgáltatási díjból levonható kedvezményekről.

Amennyiben locsolási célú mellékvízmérő kerül beépítésre a locsolási célú mellékmérő létesítéséhez:

  1. egy igény bejelentőlapot kell kitölteni;
  2. szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel készített tervet kell benyújtani Ügyfélszolgálatunkra;
  3. majd az engedélyezett tervnek megfelelően ki kell alakítani a locsolóvíz-mérőhelyet, ennek kivitelezését a fogyasztó vagy az általa megbízott vízvezeték szerelő végzi;
  4. ezt követően időpont egyeztetés után munkatársaink kimennek a helyszínre és átveszik a locsolómérőt.


A locsolási célú mellékvízmérő beépítésének díjairól és részleteiről a www.drv.hu honlapon vagy az ingyenesen hívható DRV Info Vonalon 06-80-240-240 kaphat bővebb tájékoztatást.

A Víziközmű-szolgáltató a házi kert öntözéséhez szükséges locsolási vízhasználatot elkülönített mérés nélkül, mennyiségi korrekció útján is biztosítja, ha azt a Felhasználó – az ellenőrzés lehetőségének előzetes értesítés mellőzésével történő felajánlásával – kéri.

Elkülönített mérés hiányában a házi kert öntözéséhez, kizárólag a május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban, az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 százaléka vehető figyelembe.

A locsolási mennyiségi korrekció alapján érvényesíthető kedvezmény igénylését a tárgyév locsolási időszakára, legkésőbb április 15-ig kell benyújtani. Határidőn túli bejelentés esetén a fenti kedvezmény csak a következő évre-évtől adható.


Tisztelettel:
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei