ESEMÉNYNAPTÁR

Tisztelt Választópolgárok!

A Köztársasági Elnök az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásának időpontját 2018. április 8. napjára (vasárnapra) tűzte ki.

 

A 2018. évi országgyűlési képviselők választásának közérdekű határidői és a választási szerv elérhetőségei:


Értesítők megküldése
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzéken szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.  Az értesítő a választópolgár értesítési címére, ennek hiányban lakcímére 2018. február 19-ig megküldésre került. Az a választópolgár, aki nem kapta meg az értesítőt vagy azt elvesztette, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet.

Jelöltajánlás
Jelöltet legkésőbb 2018. március 5. 16.00 óráig lehetett bejelenteni. A sikeres jelöltállításhoz 500 érvényes jelölés volt szükséges.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény által létrehozott központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait, valamint a választásokkal kapcsolatban tett külön nyilatkozatait.

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti

  • nemzetiséghez tartozásának,
  • szavazási segítség iránti igényének,
  • személyes adatai kiadása megtiltásának

bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

a) nemzetiséghez tartozás
Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki valamely Magyarországon honos nemzeti-séghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, uk-rán) tartozik, legkésőbb 2018. március 23. 16.00 óráig kérheti nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét. A nyilvántartásba vétel mellett megjelölheti, hogy annak hatálya az országgyűlési képviselők választására is terjedjen ki. Ebben az esetben a választópolgár a pártlista helyett nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára szavazhat az egyéni jelölt mellett. Ha a nemzetiségi önkormányzat nem állít nemzetiségi listát, a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is a pártlistára szavaznak.

b) szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére

  • a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
  • az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
  • a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján, (igénylésének határideje 2018. március 29. 16.00 óra)
  • akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.


c) személyes adatai kiadásának megtiltása
A jelöltek és jelölő szervezetek kérhetik, hogy választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatai választási kam-pány céljára átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.

Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet, átjelentkezési kérelmet illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

Szavazás külföldön

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy a külképviseleti névjegyzékből törölje és vegye vissza a la-kóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol
Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő. (Átjelentkezésre településen belül is van lehetőség, azonban a választópolgár ebben az esetben kizárólag az erre kijelölt 4. számú szavazókörben (Würtz Ádám Általános Iskola Tamási, Szabadság u. 38-40.) adhatja le szavazatát, illetve ebből a szavazókörből igényelhet mozgóurnát.)

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie a lakcíme szerinti helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, 2018. április 6-án 16.00 óráig kérheti az átjelentkezés szerinti helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy visszavonását.

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján és az országos listás vagy nemzetiségi listás szavazólapon szavaz!!!

Szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhe-lyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.

A kérelmet 2018. április 6-án 16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos feltünte-tésével és aláírásával ellátott bejelentésben!

FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, mert csak ebből a szavazókörből tud hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával kimen-ni.

A fenti kérelmek benyújthatók

  • személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában,
  • levélben a lakóhelye szerinti helyi választási irodához címezve,
  • online a www.valasztas.hu honlapon keresztül.


A kérelemnyomtatványok elérhetők ide kattintva, valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján a www.valasztas.hu címen is.

A szavazás menete:
A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat, a szavazóhelyiség címét az értesítő tartalmazza.
A szavazatát reggel 6 órától este 19.00 óráig adhatja le.
A választáson való részvétel feltétele a személyazonosságot és a lakcímet vagy személyi azonosítót igazoló ÉRVÉNYES igazolványok megléte.

Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, ezért kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a választáson történő részvételük érdekében ellenőrizzék okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.

Szavazat leadásának módja:
A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet, a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +).
Ezt követően a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az urnába dobja.

Amennyiben további kérdésük van az országgyűlési választásokkal kapcsolatban, kérem, forduljanak hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek egyikén:


ELÉRHETŐSÉGEK:

Tamási Helyi Választási Iroda
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.
Tel.: 74/570-800, 74/570-811, Fax: 74/471-623
e-mail: tampolgh@tamasi.hu


Ügyfélfogadási idő: hétfőn reggel 8.00 órától 18.00 óráig, keddtől-csütörtökig reggel 8.00 órától 16.00 óráig, pénteken 8.00 órától 11.00 óráig.


Gulyásné dr. Könye Katalin
Tamási Helyi Választási Iroda Vezetője

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei