ESEMÉNYNAPTÁR

Tamási Város Önkormányzata az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel kötött szerződés alapján gondoskodik a gyepmesteri feladatok ellátásáról. A szerződés keretében a Társaság a település közigazgatási területén gondoskodik a bejelentett és szabadon kóborló, illetve sérült kutyák összegyűjtéséről, elszállításáról és gondozásáról. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 5. § (1) bekezdése értelmében az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. A Törvény 8. §-a szerint az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos.

Ha nem ismert a kóborló kutya gazdája, akkor az Önkormányzat feladata a kóbor állatok befogása a település közterületeiről. Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. §-a rendelkezik a Veszélyeztetés kutyával tényállásról, miszerint aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - segítő kutya kivételével - szállítja,
d) vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - segítő kutya kivételével - beengedi, illetve beviszi, szabálysértést követ el.
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt többek között a közterület-felügyelő
is szabhat ki helyszíni bírságot.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 13. §-a alapján az  állattartónak  rendelkeznie  kell  a  kötelező immunizálásra vonatkozó mindenkori adatokkal és dokumentumokkal, egyedi tartós megjelöléssel rendelkező állat esetében az állat azonosítására vonatkozó adatokkal és dokumentumokkal is.
A Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése szerint az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok - kivéve a ragadozó állatok táplálására szánt élő egyedek -, illetve az ember biztonságát.

Amennyiben valaki a felügyelete alatt álló ebet kóborolni hagyja, a kutyával való veszélyeztetés szabálysértés miatt, a jegyző az ügy iratait másolatban megküldi a hatáskörrel rendelkező illetékes szabálysértési hatósághoz és párhuzamosan nem megfelelő állattartás miatt, állatvédelmi hatósági eljárást indít az állattartóval szemben.

A fentiekre tekintettel kérjük a Lakosságot, hogy gondoskodjon a tulajdonában lévő ebek biztonságos tartásáról, szökésének megakadályozásáról. Továbbá felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a tartott eb elhagyása, kirakása tilos! Amennyiben valaki mégis kóbor kutyát észlel a településen, kérjük tegye meg bejelentését a következő elérhetőségek egyikén:
Tamási Város Önkormányzata tel: 74/570-800 / 112 mellék
Forró Lajos Tel: +36 30/244 48 25


Mi történik a bejelentés és az eb befogását követően?
A Gyepmester a befogott állatokat a Polgármesteri Hivatal munkatársának jelenti, majd a székesfehérvári telephelyére szállítja.
A telephelyen az elszállított állatokon minden esetben leolvassák a chipszámot. Szükség szerint állatorvosi vizsgálat is történik. Amennyiben a befogott eb rendelkezik regisztrált transzponderrel (chip), a gyepmesteri telep munkatársai felveszik az eb tulajdonosával a kapcsolatot. Transzponder nélküli eb esetén, az eb tulajdonosa igazolja a tulajdonosi viszonyt.
Az eb tulajdonosa, illetve tartója ezt követően a következő feltételek teljesülése mellet válthatja ki kutyáját:
- a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél be kell mutatnia az eb érvényes oltási könyvét. Továbbá a befogás összesített díját az eb tulajdonosa befizeti Tamási Város Önkormányzata részére (csekken). A befizetés, valamint az oltási könyv tartalmának igazolását követően a Polgármesteri Hivatal ügyintézője kitölti az eb kiváltásához szükséges nyilatkozatot.
A nyilatkozat birtokában az eb tulajdonosa az Gyepmester telephelyén kiválthatja a befogott ebet.

Milyen költséget jelent a tulajdonosnak egy befogott eb kiváltása?

2020. évi díjak:

I. Állatbefogási, tetem begyűjtési díjak

kóbor eb/macska sikeres befogási díja (Ft/eb/macska) 1.760,-Ft
tetem begyűjtés (Ft/eb)
10-30 kg-ig 1.990,-Ft
30-50 kg-ig 2.500,-Ft
50-65 kg-ig 3.500,-Ft
kiszállási díj (Ft/km) 110,-Ft
az első 14 napi eb/macska tartás díja (Ft/14 nap) 4.500,-Ft
a 14. napot követően eb/macska tartás díja (Ft/nap) 3.500,-Ft

A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

A rendkívüli orvosi költségeket a Vállalkozó jogosult tovább hárítani. Amennyiben az oltási könyvvel a tulajdonos igazolni tudja a befogott eb érvényes oltását, oltási  költség nem merül fel. Azonban, ha az eb oltása hiányzik vagy már nem érvényes, akkor az eb tulajdonosának oltási költséget kell fizetnie.

A Kormányrendelet 17/B.§ (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható. Ezek alapján a telep dolgozói minden befogott ebet, - amely nem rendelkezik vele - transzponderrel látnak el.

A 3. § (3) bekezdése szerint az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről, vagy állatvédelmi szervezettől örökbeadott eb és macska transzponderrel történő megjelölésének költségei az állat örökbefogadóját terhelik.

A gyepmesteri telephelyen az ebet 14 napig válthatja ki gazdája. Ezt követően a befogott eb az állatmenhely tulajdonába kerül. Ha az eb tulajdonosa ezután szeretné visszavenni kutyáját, azt csupán az állatmenhely örökbefogadási folyamata és előírása szerint teheti meg.


Tamási Város Önkormányzata

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei