ESEMÉNYNAPTÁR

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a turizmus fellendítésének előmozdítása, a szálláshelyek akadálymentesítésének ösztönzése érdekében anyagi támogatást nyújt Tamási város közigazgatási területén található szálláshelyek akadálymentesítése céljából.

A támogatásra azon szálláshely tulajdonos pályázhat, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

 1. Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által vezetett szálláshely nyilvántartásban szerepel, valamint legalább 1 éve szálláshely üzemeltetési tevékenységet folytat,
 2. a szálláshelyként üzemeltetett ingatlana az ingatlan-nyilvántartás szerint „üdülő” vagy „üdülőépület” megnevezésként van bejegyezve,
 3. hasonló, vagy ugyanezen pályázaton ezen ingatlanra az előző három évben nem nyert támogatást,
 4. nincs adótartozása.


A pályázathoz mellékelni kell:

 1. a fejlesztésről, átalakításról szóló építési tervdokumentációt (építési engedély köteles építési munkák esetében a jogerős építési engedélyt),
 2. tételes árazott költségvetést,
 3. állapotfotókat,
 4. az igényelt támogatás nagyságának a megjelölését, műszaki indokoltságát,
 5. nyilatkozatot, amely tartalmazza, hogy az elmúlt három évben hasonló pályázaton nem nyert támogatást, nincs adótartozása sem az állam, sem az önkormányzat felé,
 6. nyilatkozatot arról, hogy vállalja, hogy a támogatás évét követő további három évig szállás-helyként üzemelteti az ingatlant,
 7. azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levelet.


Támogatás csak olyan építési beruházásra ítélhető oda, amely által biztosított lesz az üdülőépület teljes vagy részleges mozgásukban korlátozott személyek részére történő akadálymentesítése.
A támogatás keretében csak a kivitelezéssel kapcsolatos költségek számolhatóak el (anyagköltség, munkadíj) az előkészületekkel kapcsolatos kiadások (tervezési költség, pályázatírás díja, stb.) nem.
Az akadálymentesítés és a támogatás részletes feltételeit Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének a szálláshelyek akadálymentesítésének támogatásáról szóló 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete tartalmazza.
Egyebek:

 • a 2017. évben rendelkezésre álló keretösszeg összesen 1 millió Ft,
 • a támogatási intenzitás 50%,
 • a pályázat utófinanszírozású.


A pályázatok

 • benyújtási határideje: 2017. június 12. napja,
 • elbírálásának időpontja: legkésőbb 2017. június 27. napja.


A pályázatokat Tamási Város Polgármestere (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) részére címzett borítékban postai úton lehet eljuttatni vagy személyesen a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Építéshatósági Irodáján (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. Fsz. 4-5-6. irodák) leadni.

A pályázattal kapcsolatos részletekről a Városüzemeltetési és Építéshatósági Irodánál informálódhatnak (telefon: 74/570-802, e-mail: muszak@tamasi.hu).

Tamási Város Önkormányzata

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei