ESEMÉNYNAPTÁR

Tamási Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2017. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Vezetői megbízás időtartama: vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, 2017. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig. 

Munkavégzés helye:
7090 Tamási, Béri Balogh Ádám utca 1-3.

Feladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása. Kapcsolatot tart a fenntartóval, valamint az óvodai szülői szervezettel.

Illetmények és juttatások: az illetményekre és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • főiskola, óvodapedagógus
 • büntetlen előélet, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67 §-ában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a vezetői tapasztalat.

Pályázathoz mellékelni kell:

 • vezetői program, amely tartalmazza a szakmai helyzet elemzésére épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhessék, személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget igazoló hiteles okirat


A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 12.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. szeptember 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet szerinti véleményezést és a pályázók meghallgatását követően – a Humánpolitikai Bizottság előzetes véleményének birtokában Tamási Város Önkormányzati Képviselő testülete dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal hirdetési portálján
 • Tamási Város Honlapja


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Porga Ferenc polgármester nyújt, a 74/570-800-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton Tamási Város Önkormányzata címére történő megküldéssel (7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvodavezető.
 • elektronikus úton: jegyzo@tamasi.hu
 • személyesen lehet benyújtani Tamási Város Polgármestere részére.

 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei