ESEMÉNYNAPTÁR

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének pályázati felhívása „Tamási Város jó tanulója – jó sportolója” cím elnyerésére és „Tamási Város testneveléséért és sportjáért” kitüntető cím adományozására.

A pályázat célja: ösztönözze a tanulóifjúságot a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére, serkentse a fiatalokat eredményes tanulásra, folyamatos, eredményes sportolásra, és méltó elismerésben részesítse a legkiválóbbakat.

A „TAMÁSI VÁROS JÓ TANULÓJA – JÓ SPORTOLÓJA” cím elnyerésére felterjeszthetők azok a tanulók, akik

  • a városban lakcímmel rendelkeznek és a város valamely sportegyesületében sportolnak, vagy városban levő oktatási intézménybe járnak és városban levő sportegyesület tagja legalább 5 éve, vagy városban lakcímmel rendelkeznek és a városban levő oktatási intézménybe járnak,
  • alapfokú nevelési-oktatási intézmény 5-8. osztályos tanulói,
  • középfokú nevelési-oktatási intézmény tanulói,
  • az előző tanévben az alapfokú oktatási intézményben 4,5., a középfokú oktatási intézményben 4,3., vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el,
  • azelőző oktatási évben eredményesen szerepeltek hazai és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon, egyéni és csapatsportágakban,
  • az elmúlt tanévben szabálysértési vagy fegyelmi büntetésben nem részesültek.


A pályázaton évente maximum hat cím adományozható.
A címben ugyanazon tanuló három évente egy alkalommal részesülhet.

A pályázatban meghirdetett cím elnyerői emlékserlegben részesülnek.

A felterjesztéseket a döntésben érintettek bevonásával az oktatási intézmények igazgatói és a sportegyesületek elnökei a 2. számú melléklet szerinti pályázati adatlapon nyújthatják be Tamási Város Polgármesterének minden év szeptember 30. napjáig.

A pályázatokat Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága a 3. számú mellékletben szereplő értékelési szempontok figyelembevételével bírálja el, amelynek döntéséről valamennyi pályázó intézmény és az illetékes sportegyesület elnöke tájékoztatást kap.


A „TAMÁSI VÁROS TESTNEVELÉSÉÉRT ÉS SPORTJÁÉRT” elismerést azon személyek kaphatják, akik hosszú évek óta szervezik a város sportegyesületeinek munkáját, és segítik más sporteseményeinek megrendezését, gondoskodnak a sportolók felkészítéséről és mindezek támogatásáról. Szabad idejük jelentős részét is a sportcéloknak szentelik. Ezen elismerés adományozható továbbá azon személyeknek is, akik felnőttként aktívan és eredményesen sportolnak, illetve sportoltak a város sportegyesületeiben.

A pályázaton évente maximum kettő cím adományozható.
A cím ugyanazon személynek öt évente egy alkalommal adományozható.

A pályázatban meghirdetett cím elnyerői emlékéremben és díjazásban részesülnek.

A javaslatokat bármely tamási lakos írásban minden év szeptember 30. napjáig juttathatja el Tamási Város Polgármesterének. 

A pályázatokat Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága bírálja el, amelynek döntéséről valamennyi pályázó intézmény és az illetékes sportegyesület elnöke tájékoztatást kap.

Az elismerő címek átadására a képviselő-testület által meghatározott időpontban – ünnepi testületi ülés keretében – kerül sor, amelyre az elismerésben részesülők meghívást kapnak.

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISŐ-TESTÜLETE


Letölthető mellékletekPályázati adatlap
Értékelési szempontok
Rendelet Önkormányzati elismerő címekről

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei