ESEMÉNYNAPTÁR

A DÁM Önkormányzati Társulás a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tamási és Környéke Szociális Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019.01.20-2024.01.19.-ig szól.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7090 Tamási, Rákóczi utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Olyan önállóan működő integrált szociális intézmény vezetése, amely szociális alapszolgáltatásokat, család-és gyermekjóléti szolgáltatást, család-és gyermekjóléti központi feladatokat lát el a székhelyen kívül több telephelyen.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott felsőfokú szakirányú végzettség, legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, egészségügyi ellátás, illetve közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, szociális szakvizsga.,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz, a képesítést igazoló okiratok másolata, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással  összefüggő  kezeléséhez hozzájárul. A pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető, nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.


A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. január 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Porga Ferenc nyújt, a 06 20 381-7388-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a DÁM Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (7090 Tamási, Nyírfa sor 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 64/2018 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje:
2018. december 20.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei