ESEMÉNYNAPTÁR

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt ingatlantulajdonosokat, kezelőket, használókat, hogy Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének a helyi védett értékek támogatásáról szóló 3/2006. (I. 31.) számú rendeletében kapott felhatalmazás alapján a helyi védelem alatt álló értékek megóvása, állaguk megőrzése érdekében adható támogatás elnyerése céljából Tamási Város Polgármestere nyilvános pályázatot ír ki.

 

A pályázat benyújtásának feltételei:


1./   A pályázatot az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója nyújthatja be.

2./   A pályázathoz mellékelni kell:

  • Építési engedély köteles építési munkák esetében a jogerős építési engedélyt tervdokumentációval együtt, tételes beárazott költségvetést és állapotfotókat;
  • Építési engedélyhez nem kötött építési munkák esetében részletes műszaki leírást, tételes beárazott költségvetést és állapotfotókat;
  • Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 7/2018. (V.31.) számú önkormányzati rendelete szerint lefolytatott településképi véleményezési vagy bejelentési eljárásról szóló polgármesteri döntést;
  • Az igényelt támogatás nagyságának a megjelölését, műszaki indokoltságát.


3./   A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 12. 16:00 óra.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az idei évben összesen 1.000 000 Ft támogatás elnyerésére van lehetőség. A támogatás csak utófinanszírozással, az elvégzett munka igazolását követően folyósítható. Az elvégzett munkák számláját legkésőbb 2019. szeptember 27-ig lehet benyújtani. A támogatás nem haladhatja meg az elvégzett munka igazolt költségének 50 %-át.

Az itt nem részletezett kérdésekben a fent hivatkozott rendeletben foglaltak az irányadóak. Bővebb felvilágosításért kérem, szíveskedjenek ügyfélfogadási időben a hivatal városüzemeltetési és építéshatósági irodájához fordulni.


Tamási Város Önkormányzata

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei