ESEMÉNYNAPTÁR

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt ingatlantulajdonosokat, kezelőket, használókat, hogy Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének a helyi védett értékek támogatásáról szóló 3/2006. (I. 31.) számú rendeletében kapott felhatalmazás alapján a helyi védelem alatt álló értékek megóvása, állaguk megőrzése érdekében adható támogatás elnyerése céljából Tamási Város Polgármestere nyilvános pályázatot ír ki.

A pályázat benyújtásának feltételei:

1./ A pályázatot az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója nyújthatja be.

2./ A pályázathoz mellékelni kell:

  • Építési engedély köteles építési munkák esetében a jogerős építési engedélyt tervdokumentációval együtt, tételes beárazott költségvetést és állapotfotókat.
  • Építési engedélyhez nem kötött építési munkák esetében részletes műszaki leírást, tételes beárazott költségvetést és állapotfotókat.
  • Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 19/2015. (VII.6.) számú önkormányzati rendelete szerinti településképi bejelentési eljárás esetén az arról szóló polgármesteri döntést és a rendelet 6.§ 1) bekezdés a), b) vagy c) pontja szerinti dokumentumokat (a beadandó dokumentumok pontos listájáról várható jogszabályváltozás miatt kérem, érdeklődjenek a hivatal városüzemeltetési és építéshatósági irodájánál).
  • Az igényelt támogatás nagyságának a megjelölését, műszaki indokoltságát.


3./ A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 8. 12,00 óra.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az idei évben összesen 1.000 000 Ft támogatás elnyerésére van lehetőség. A támogatás csak utófinanszírozással, az elvégzett munka igazolását követően folyósítható. Az elvégzett munkák számláját legkésőbb 2018. szeptember 28-ig lehet benyújtani. A támogatás nem haladhatja meg az elvégzett munka igazolt költségének 50 %-át.

Az itt nem részletezett kérdésekben a fent hivatkozott rendeletben foglaltak az irányadóak. Bővebb felvilágosításért kérem, szíveskedjenek munkaidőben a hivatal városüzemeltetési és építéshatósági irodájához fordulni.

Tamási Város Önkormányzata

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei