ESEMÉNYNAPTÁR

Locsolási célú ivóvíz felhasználás:
A csatornaszolgáltatásba bekötött ingatlanok esetében a locsolásra felhasznált ivóvíz mennyisége leszámítható a csatornaszolgáltatási díjból, amennyiben locsolási célú mellékvízmérő kerül beépítésre.

A locsolási célú mellékmérő létesítéséhez:

  • egy igény bejelentőlapot kell kitölteni;
  • szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel készített tervet kell benyújtani a DRV Zrt. Ügyfélszolgálatára;
  • majd az engedélyezett tervnek megfelelően ki kell alakítani a locsolóvíz-mérőhelyet/meglévő aknába helyezés esetén-főmérő mellé- minimum: 1,2 x1,2 m akna szükséges;
  • ennek kivitelezését a fogyasztó vagy az általa megbízott vízvezeték szerelő végzi;

ezt követően időpont egyeztetés után munkatársaink kimennek a helyszínre és leplombálják a locsolómérőt.

A locsolási célú mellékvízmérő beépítésének díjairól és részleteiről a www.drv.hu honlapon vagy a helyi tarifával hívható DRV Info Vonalon 06-40-240-240 kaphat bővebb tájékoztatást.

A Víziközmű-szolgáltató a házi kert öntözéséhez szükséges locsolási vízhasználatot elkülönített mérés nélkül, mennyiségi korrekció útján is biztosítja, ha azt a Felhasználó – az ellenőrzés lehetőségének előzetes értesítés mellőzésével történő felajánlásával – kéri. Elkülönített mérés hiányában a házi kert öntözéséhez, kizárólag a május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban, az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 százaléka vehető figyelembe. A mennyiségi korrekcióra vonatkozó kedvezmény az alábbi feltételek teljesülése esetén vehető igénybe:

  • a Felhasználó rendelkezik érvényes közszolgáltatási szerződéssel ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés és - tisztítás igénybevételére;
  • a felhasználási hely lakossági felhasználási hely;
  • a felhasználási hely hiteles bekötési vízmérővel rendelkezik;
  • a felhasználási helyen nincs a Víziközmű-szolgáltató által biztosított közműhálózaton kívüli egyéb vízbeszerzési lehetősége (pl. saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat);
  • a Felhasználónak a Víziközmű-szolgáltatóval szemben nem lehet 90 napon túli díjhátraléka.


A locsolási mennyiségi korrekció alapján érvényesíthető kedvezmény igénylését a tárgyév locsolási időszakára, legkésőbb április 15-ig kell benyújtani. Határidőn túli bejelentés esetén a fenti kedvezmény csak a következő évre-évtől adható.

Az igénylőlap letölthető ide kattintva!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei