ESEMÉNYNAPTÁR

Tisztelt Lakosság!

Lakókörnyezetünk gondozása, ápolása, szebbé tétele, közös célunk és közös érdekünk, hiszen a közterületi zöldfelületi rendszer fejlesztése előnyösen befolyásolja a városökológiai, a környezetvédelmi, és a településesztétikai megjelenést.

A városban található közterületek gondozásáról Tamási Városi Önkormányzata egyrészt a Polgármeste-ri Hivatal útján, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok bevonásával gondoskodik. A közterületi nö-vénytelepítésről, valamint a fás szárú növények kivágásával kapcsolatban az alábbiak szerint tájékozta-tom a tisztelt lakosokat:

Az ingatlanok előtt található közterületen (az ingatlan telekhatárától számított legfeljebb 10 m-ig) a fás szárú növény, telepítéséhez településképi bejelentés eljárás lefolytatása szükséges. Az eljárás lefolytatásához az ezen a linken  található formanyomtatványt szükséges kitölteni és azt a városi főkertész szakmai véleménye alapján a polgármester úr tudomásul veszi.

Az ingatlan előtt található közterületen (az ingatlan telekhatárától számított legfeljebb 10 m-ig) a fás szárú növények kivágása a településtisztaságról szóló 29/2020. (IX.3.) számú önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés értelmében az ingatlanhasználó/ingatlan tulajdonos feladata, melyhez az ezen a linken letölthető fakivágási engedély szükséges. Amennyiben a kivágandó fa a Tamási Város Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv mellékletét képező fakateszterben szerepel, (a fán sorszámmal ellátott fém biléta található) úgy a kivágási engedélyhez a települési főkertész szak-mai véleménye szükséges. A kitöltött fakivágási engedély iránti kérelmet a Tamási Polgármesteri Hiva-tal földszint 14. sz. irodájában lehet benyújtani.

Amennyiben az ingatlan előtt található fás szárú növény elektromos légkábelt érint, úgy azt a Tamási Polgármesteri Hivatal földszint 14. sz. irodájában szükséges jelezni. A bejelentést a Polgármesteri Hiva-tal továbbítja az E.ON Hungária Zrt. részére, akik a növény nyesési munkálatait elvégzik.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a fent leírtaknak eleget tenni szíveskedjenek, hiszen a település zöld felületeinek karbantartása, szépítése, építése közös érdekünk és közös feladatunk. Együttműködésüket és segítő munkájukat előre is köszönöm.

Tamási Város Jegyzője

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei