ESEMÉNYNAPTÁR

Tisztelt Lakosság, helyi gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, egyházak!

A járásközpont városok, így Tamási vezetésének is feladata a város eredményes felkészítése a 2014-2020-as Európai Uniós tervezési időszakra, amelynek kapcsán Tamási Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján módosítja Tamási Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.

A partnerség jegyében szeretnénk, ha bekapcsolódna a módosított stratégia – mely letölthető a www.tamasi.hu honlapról - vizsgálatába és személyes véleményével, hozzászólásával hozzájárulna a város fejlődéséhez.

Az ITS módosítása az alábbi területekre terjedt ki:

  • A korábban Zöld város akcióterületként jelölt területből kikerült a 7090 Tamási Deák F. u. 43. (hrsz: 293.) szám alatti ingatlan,
  • Az érintett ingatlant átsoroltuk AT4-be, azaz barnamezős fejlesztésként definiáltuk.


A módosított integrált településfejlesztési stratégia tartalmának tájékoztatása céljából Tamási Város Önkormányzata lakossági fórumot tart.

A lakossági fórum időpontja: 2018. május 9. (szerda) 16:00, helyszíne: Tamási Közös Önkormányzati Hivatal (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) Díszterme (1.em. 49.)

A módosított integrált településfejlesztési stratégia tervezet ide kattintva letölthető!

Észrevételeit, véleményét a partnerségi rend szabályzata alapján teheti meg írásos formában a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal címére (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) vagy elektronikus úton a tampolgh@tamasi.hu címre eljuttatva legkésőbb 2018. május 18-ig.

Számítunk minden érdeklődő megjelenésére, továbbá várjuk észrevételeiket!

Porga Ferenc
polgármester

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei