ESEMÉNYNAPTÁR

A Kormány 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozata értelmében a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatására mindösszesen 4 465 440 000 Ft tá-mogatási összeget különített el, mely az előzetes igénybejelentéssel érintett háztartások számára természetbeni támogatást biztosít 12 000 Ft összegben.

A támogatást a települési önkormányzatok kapják meg támogatói okirat alapján, amely tartalmazza majd a felhasználás és elszámolás részletes feltételeit, úgy, hogy a támogatás felhasználásának végső határideje 2019. december 31. napja.

A támogatásban Tamási Város Önkormányzata is részesült!

A költségvetési támogatás elosztásának módját és feltételeit a helyi viszonyok figyelembevételével a települési önkormányzatok alakítják ki az alábbi szempontok kötelező alkalmazásával:

  • csak a 2018. október 15-éig igénybejelentést tett háztartások részesülhetnek a támogatásból,
  • a támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költségeinek fedezésére, annak biztosítása a támogatásban részesülőt terheli,
  • az érintett háztartások részére 2019. december 15-éig kell biztosítani a tüzelőanyag át-vételének lehetőségét, a tüzelőanyagot biztosító gazdálkodó szervezettel az önkor-mányzat köt szerződést.


Fentiekre tekintettel, amennyiben a támogatói okirat kiadásra kerül és a támogatás öszszege átutalásra kerül Önkormányzatunk részére, a lakosságot értesítjük a további tennivalókról!

Tamási, 2018. december 3.

Tamási Város Önkormányzata

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei