ESEMÉNYNAPTÁR

Tisztelt Lakosság, helyi gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, egyházak!

Tamási Város Önkormányzata tájékoztatja a partnereket, hogy a 314/2012 (XI.08.) Kormányrendeletben rögzítetteknek megfelelően elkészült a város Településképi Arculati Kézikönyve és a Településkép-védelmi rendelet-tervezete.

A településképi arculati kézikönyv meghatározza a település településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülöníthető településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, és a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, irányt mutat az építtetőknek.

A településképi rendelet meghatározza a településképi követelményeket, a támogatási és ösztönző rendszer részletes tartalmát, a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokat, azon építésügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenységek körét, amelyek megkezdését településképi véleményezési eljáráshoz köti, azon építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. § szerint egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek, rendeltetésváltozások és reklámelhelyezések körét, amelyek megkezdését településképi bejelentési eljáráshoz köti, a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetköreit, mértékét, kiszabásának és behajtásának módját, a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó tilalmak és korlátozások alól megengedett eltéréseket és az önkormányzat illetékességi területén létesíthető reklámhordozók számát, formai követelményeit. A rendelet helyezi helyi védelem alá az arra érdemes épületeket, illetve határozza meg az ezzel kapcsolatos szabályokat.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmának tájékoztatása céljából Tamási Város Önkormányzata lakossági fórumot tart.

A lakossági fórum időpontja: 2018. május 24. (csütörtök) 16:30, helyszíne: Tamási Közös Önkormányzati Hivatal (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) Díszterme (1.em. 49.)

A településarculati kézikönyv és a településképi rendelet-tervezet az alábbi linkről tölthető le:

Településképi arculati kézikönyv

Településkép-védelmi rendelet

A településkép-védelmi rendelettel kapcsolatos általános összefoglalót itt találja:

Összefoglaló

Észrevételeit, véleményét a partnerségi rend szabályzata alapján teheti meg írásos formában a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal címére (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) vagy elektronikus úton a tampolgh@tamasi.hu címre eljuttatva legkésőbb 2018. május 18-ig.

Számítunk minden érdeklődő megjelenésére, továbbá várjuk észrevételeiket!

Tamási Város Önkormányzata

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei