ESEMÉNYNAPTÁR

Tisztelt Lakosság!

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös célunk, hogy a parlagfű elszaporodását és virágzását az allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk, ezért felhívom a földhasználók és az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv) 17. § (4) bekezdése szerint: „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” Fentiekre tekintettel, kérem, tegyenek eleget a parlagfű védekezési kötelezettségüknek.

Felhívás parlagfű elleni védekezésre

A kötelezettség teljesítésének kontrollja helyszíni ellenőrzés alapján történik. A helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy bejelentés alapján, külterületen a terület fekvése szerint illetékes növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság), belterületen a település jegyzője végzi.

A helyszíni ellenőrzésről a földhasználót előzetesen nem kell értesíteni. A határidő lejártát – július 1-jét – követően, amennyiben a földhasználó a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy belterületi ingatlan vonatkozásában a jegyző a földhasználó költségére közérdekű védekezést rendel el, azaz a kaszálást – akár a lezárt terület felnyitásával – az ingatlan használójának, tulajdonosának költségére elvégezteti, továbbá a mulasztóval szemben a Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, a fertőzött terület nagyságától és a gyomborítottság mértékétől függően 15.000,- Ft-tól 5.000.000,- Ft-ig terjedő növényvédelmi bírságot szab ki. E körben a hatóságnak nincsen mérlegelési lehetősége.

A fentiek alapján kérjük valamennyi ingatlan használóját, illetve tulajdonosát, hogy aki eddig nem tett eleget a törvényi kötelezettségeinek, az a védekezési munkálatokat haladéktalanul önként végezze el, így hozzájárulva a parlagfű elleni védekezési feladatok eredményességéhez, és a parlagfű által okozott gazdasági és egészségügyi károk csökkentéséhez.

Amennyiben parlagfűvel fertőzött belterületi ingatlant vél felfedezni, kérem jelezze a Tamási Polgármesteri Hivatal 12. számú irodájában vagy a 74/570-800/112-es telefonszámon, illetve kozterulet@tamasi.hu e-mail címen!Tamási Város Jegyzője

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei