ESEMÉNYNAPTÁR

Tisztelt Lakosság, Ingatlantulajdonos, Ingatlanhasználó!

A közterület-felügyelet munkáját segítő városőr jelentései alapján az elmúlt években egyre nő azon belterületi ingatlanok száma, amelyeket nem a megfelelő módon gondoznak. Ez elsősorban a növényzet elburjánzását, szomszédos ingatlanra történő terjedését, parlagfű megjelenését jelenti. Ilyen esetekben felszólítjuk az ingatlantulajdonost területének rendbetételére, amit általában el is végeznek, de sajnos nem azonnali felszólításra. Kényszerkaszálás elrendelésére csak parlagfű jelenléte során van lehetőség.

Felhívás parlagfű elleni védekezésre

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17.§ (4) bekezdése szerint: „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében a parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén
a) külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága
b) belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést.

Amennyiben nem tesz eleget az ingatlantulajdonos a fenti kötelezettségének, abban az esetben közérdekű védekezés elrendelésére van lehetőség. A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekű védekezést elvégző vállalkozó feladata végrehajtásának keretei között az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Erre való jogosultságát kérésre köteles igazolni.

A fentiek értelmében tehát az ingatlantulajdonos köteles a közérdekű védekezéssel megbízott személyek munkavégzését tűrni és elősegíteni. A közérdekű védekezést célirányosan, költségtakarékosan, hatékonyan és a lehető legkisebb környezeti károsodással járó eljárással kell elvégezni. Az irtással járó költségeket természetesen az ingatlan használójának, tulajdonosának kell viselnie!

A közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi hatóság növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a károsítóval fertőzött terület méretétől függően 15.000 – 5.000.000. Ft-ig is terjedhet A bírságok, valamint az eljárási költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatók!

Amennyiben parlagfűvel fertőzött belterületi ingatlant vél felfedezni, kérem jelezze a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 6. számú irodájában vagy a 74/570-800 telefonszámon, muszak@tamasi.hu e-mail címen!

A parlagfű elleni allergia sajnos bármely életkorban és bármilyen egészségi állapot mellett kialakulhat, ezért kérjük a tisztelt Ingatlantulajdonost/Használót, hogy a parlagfű elleni védekezést folyamatosan végezze!

Tamási Közös Önkormányzati Hivatal

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei