ESEMÉNYNAPTÁR

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a kitüntető cím és kitüntetés alapításáról és adományozásról szóló 22/1992. (X. 22.) számú önkormányzati rendeletében „Tamási Város Díszpolgára” kitüntető címet, és „Pro Urbe Tamási” (Tamási Városért) elnevezéssel kitüntetést alapított.

A „Tamási Város Díszpolgára” kitüntető cím a tevékenységüket nemzetközi vagy országos szinten kiemelkedően művelő személyeknek adományozható, ha származásukkal vagy munkásságukkal kötődnek Tamási városához, illetve, ha tevékenységük a város fejlődésére jelentős hatást gyakorolt.
A díszpolgári cím adományozására bármely állandó tamási lakóhellyel rendelkező választópolgár, helyi egyesület vagy szervezet javaslatot tehet minden év május 31. napjáig.
A javaslatot írásban kell a város polgármesteréhez eljuttatni.

A „Pro Urbe Tamási” kitüntetés azon személyeknek, szervezeteknek adományozható akik, illetve amelyek tevékenysége a város gazdasági, társadalmi, kulturális stb. életében, fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult.
A kitüntetés személyek esetén poszthumusz is adományozható.
A kitüntetés adományozására bármely tamási lakóhellyel rendelkező választópolgár, illetve helyi egyesület, szervezet javaslatot tehet minden év május 31. napjáig.
Egy naptári évben legfeljebb két kitüntetés adományozható.
A javaslatokat írásban kell a város polgármesteréhez eljuttatni.

Kérjük, hogy írásos javaslataikat a jelzett határidőig Tamási Város Polgármesteréhez szíveskedjenek személyesen, vagy postai úton (Tamási Város Polgármestere 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) eljuttatni.

A címek adományozásával kapcsolatban további részletek a RENDELETEK menüpont alatt a kitüntető cím és kitüntetés alapításáról és adományozásról szóló 22/1992. (X. 22.) számú önkormányzati találhatóak.


Tamási Város Polgármestere

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei