ESEMÉNYNAPTÁR

Tamási Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy a város területén található iparterületeket – ezáltal az ott letelepedett vagy letelepülni szándékozó vállalkozásokat – fejlessze, segítse lehetőségeihez mérten.

Fejlesztés az iparterületen

Átnézeti térkép

A jelenlegi gazdasági helyzetre illetve az önkormányzatok finanszírozási rendszerére tekintettel ezeket a fejlesztéseket pályázati forrás igénybevételével van rá reális esély megvalósítani.

Fejlesztés az iparterületen


A város sajátos településszerkezetéből adódóan belterületen és külterületen egyaránt vannak iparterületek. Legjelentősebbnek mondható egybefüggő illetve egységes iparterület a város északi részén húzódik, ahol a fejlesztési, bővítési lehetőségek még nincsenek teljes mértékben kiaknázva.

Fejlesztés az iparterületen

Az északi iparterületen hosszú távú bővítési, fejlesztési terveket kívánunk megvalósítani. A jelenlegi terület határain belül már üzemelő vállalkozások, a jelenleg lakóövezetben működő, de telephelyeiket az iparterületre áthelyező helyi vállalkozások és legfontosabb tényezőként Tamási városába (az északi iparterületre) jelenleg betelepülő vállalkozások telephelyeinek megközelítését lehetővé tegyük, hogy az iparterület műszaki infrastruktúráját fejlesszük. A beruházás hatásterülete 101 hektárnyi, amelyen a projekttel jelenleg 26 vállalkozás érintett.

Fejlesztés az iparterületen

Célunk, hogy a projekt keretében megvalósuló fejlesztésekkel – az iparterület jobb műszaki, infrastrukturális ellátottságával – maga az északi iparterület vonzó gazdasági környezetté váljon új vállalkozások részére, megtartó erővel bírjon a jelenleg ott üzemelő vállalkozások részére, a terület - és ezzel a város - meghatározó szereplővé váljon a térség, a megye és akár az ország más városainak iparterületei sorában, ezzel biztosítva lépésről-lépésre a város gazdasági bevételeinek növekedési lehetőségét.

Fejlesztés az iparterületen

További cél, hogy a gyártó, termelő, szállítmányozó tevékenységek ésszerűen az iparterületen koncentrálódjanak, biztosítva ezzel a lakó-pihenő és üdülőterületek, parkok, zöldterületek kiváló levegőjének megőrzését, a csendes, vidékies, kisvárosi életforma fenntartását a lakók és idelátogató vendégeink számára.

Fejlesztés az iparterületen

A beruházás keretében Tamási Város Önkormányzata a város északi iparterületén az alapinfrastruktúra bővítését és felújítását kívánja megvalósítani. A tervek szerint útrekonstrukció, útépítés, parkoló, transzformátor állomás készül.

Fejlesztés az iparterületen

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei