ESEMÉNYNAPTÁR

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. 01. 01. napi hatállyal vezette be a magán-személyek kommunális adóját azzal a céllal, hogy az adóbevételből – ahhoz ugyanannyit a költségvetésből hozzátéve – elsősorban járdaépítés, útfelújítás történjen.

2019. évben is folytatódott a járdaépítés. A kommunális adóból származó előirányzott bevéte-lekből 2019. évben az alábbi járdaszakaszok, útszakaszok újultak meg:

  • Czuczor G. u. 1,5m x 45m szakaszon térköves járda építése (67,5 m2), illetve 51 m2 sérült térkő cseréje
  • Hársfa u 50-80. számok között útrekonstrukció (aszfalt és murva - 800 m2)
  • Eötvös utca részleges felújítása: 73 fm hosszban és 3,5 m szélességben aszfalt kopóréteg készítése, süllyesztett szegély építésével (255,5 m2), térkő burkolat készítése 30,0 m x 2,0 m (60 m2) felületen és 20,0 m x 4,0 m (80 m2) felületen, valamint 12,5 m x 2,75 m (34,4 m2) felületen, továbbá 32,4 m2 felületen, zúzottkő padka készítése 40,0 m x 2,5 m (100 m2) felületen
  • Szentháromság tér járdaburkolat rekonstrukció: 4,0 x 3,7 m (14,8 m2), és 55 x 2 m (110m2), rámpa 20 x 0.8 m (16 m2), valamint 17 x 2 m (34 m2) lépcső
  • Templom főlépcső rekonstrukció
  • Rácvölgyi Közösségi Ház melletti, a kerékpárútig érő 1,5 m széles murvaszórt gyalogosút 130 fm
  • Arany J. – Kossuth tér útszélesítés (57,6 m2)
  • Aktív-park és Fürdő közötti járdaszakasz (55,3 m2)


Összesen több, mint 2570,8 m2 burkolat/felület újult meg.2020. évben a kommunális adóból befolyó bevételt az előző évekhez hasonlóan közterületeink, járdáink, útjaink felújítására kívánjuk felhasználni.

A fejlesztéssel érintett helyszínek kiválasztásánál elsődleges szempont a sűrű forgalom, a nem megfelelő műszaki állapot és a lakossági igényeinek figyelembevétele. Természetesen több olyan útszakasz és járdaszakasz található a városban, ahol szintén szükséges lenne a beavatko-zás, azonban a rendelkezésre álló keret miatt más forrásból vagy a következő években valósul-hat meg kommunális adóból a fejlesztés.

Porga Ferenc
polgármester

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei