ESEMÉNYNAPTÁR

TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet ANYAKÖNYVVEZETŐ ÉS EGYÉB IGAZGATÁSI
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony – 6 hónap próbaidő kikötése mellett
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.

Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:

 1. magyar állampolgárság,
 2. büntetlen előélet,
 3. cselekvőképesség,
 4. vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásának vállalása,
 5. képesítési előírás a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet I. sz. mellékletének 25. pontja szerint I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga. II. besorolási osztályban: érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga,
 6. felhasználói szintű számítógépes ismeretek.


Ellátandó feladatok: anyakönyvek vezetése, anyakönyvi megkeresések teljesítése, állampolgársági ügyintézés, családi jogállás rendezésével kapcsolatos ügyintézés, névváltoztatással kapcsolatos ügyintézés, hatósági bizonyítványok kiállítása, anyakönyvi események lebonyolítása, és egyéb igazgatási ügyek.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. önéletrajz a 45/2012 (III.5.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján
 2. végzettséget igazoló okmányok másolati példánya
 3. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány


A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

 1. államigazgatásban szerzett legalább egy éves szakmai gyakorlat,
 2. anyakönyvvezetési területen szerzet legalább egy éves szakmai gyakorlat,
 3. jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, magas szintű írásbeli kifejező készség,


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vanya-Szabó Ágnes aljegyző nyújt, a 74/570-800 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével úgy, hogy az a benyújtás határidejének utolsó napján 10 óráig beérkezzen. (7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: anyakönyvvezető és egyéb igazgatási ügyintéző.
 • Személyesen: 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.


A pályázat elbírálásának határideje:
2018. július 31.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei