ESEMÉNYNAPTÁR

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Tamási Közös Önkormányzati Hivatal (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.)

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet,
  • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 19. pontja szerinti Pénzügyi és számviteli feladatkörhöz előírt

I. besorolási osztályban:
Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazda-ságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
VAGY
II. besorolási osztályban:
Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szak-képesítés.

  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
  • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.


Ellátandó feladatok:
Közreműködés az  önkormányzati hivatalhoz, a nemzetiségi önkormányzatokhoz beérkező számlák feldolgozásában, kontírozásában, kötelezettségvállalási nyilvántartásban való rögzí-tésében, a számlakivonatok feldolgozásában, számítógépes főkönyvi könyvelésében, az éves költségvetés, beszámoló és információs jelentések előkészítésében, a személyi juttatások számfejtésében, a munkáltatói jelentések teljesítésében, valamint a belső kontrollrendszerben előírt feladatok elvégzése.

Pályázathoz csatolni kell:

  • személyi adatokat is tartalmazó szakmai önéletrajzot,
  • végzettséget és képesítést igazoló okiratok másolatát,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.


Előnyt jelent: közigazgatási gyakorlat, alapvizsga.

A közszolgálati jogviszony 2019. június 15. napjától tölthető be, határozatlan időre létesül, hat hónapos próbaidő kikötésével.
Illetmény és egyéb juttatások: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. rendelke-zései szerint.

A pályázatot személyesen vagy postai úton Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) kell benyújtani oly módon, hogy az 2019. május 27-én 12.00 óráig beérkezzen. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére” A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simonné Horváth Andrea pénzügyi osz-tályvezető nyújt a 74/570-813-as telefonszámon.

A pályázatok elbírálásának várható határideje:
2019. május 31.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Tamási Közös Önkormányzati Hivatal

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei