ESEMÉNYNAPTÁR

Tamási Város Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Tamási Polgármesteri Hivatalnál Hatósági irodavezető munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony – 6 hónap próbaidő kikötése mellett
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A Tamási Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának vezetése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CVCIX. törvény valamint az önkormányzat hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában és a polgármesteri hivatal hatályos Ügyrendjében foglalt hatósági irodavezetői feladatok. (http://www.tamasi.hu/hu/dokumentumtar/szabalyzatok).

Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:

 1. magyar állampolgárság,
 2. büntetlen előélet,
 3. cselekvőképesség,
 4. vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásának vállalása,
 5. igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései és a hatályos Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,
 2. végzettséget igazoló okmányok másolati példánya,
 3. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 4. nyilatkozat arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul,
 5. nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről,
 6. nyilatkozat arról, hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
 7. nyilatkozat arról, hogy a 2011.évi CXCIX. törvény kinevezési feltételeinek megfelel.


A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

 1. államigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat,
 2. jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
 3. jó problémamegoldó képesség,
 4. az ASP rendszer felhasználói szintű ismerete.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2020. február 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gulyásné dr. Könye Katalin jegyző nyújt, a 74/570-801 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tamási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével úgy, hogy az a benyújtás határidejének utolsó napján 10 óráig beérkezzen. (7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.) Kérjük a borítékon feltüntetni „Hatósági irodavezetői pályázat”.      
Személyesen: 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei