Tamási Város Önkormányzati Képviselő- Testületének hatályos rendeletei

A településkép védelméről 7/2018. (V.31.)
A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat megrendezéséről és díjáról 25/2017. (IX. 28.)
A fizető parkolás rendjéről és díjáról 14/2017. (IV. 27.)
A Partnerség rendjének szabályairól 7/2017. (III.31.)
Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról 27/2015. (X.30.)
A város helyi építési szabályzatáról - 14/2005. (VIII.7.)
A helyi adókról - 16/1991 (XII. 19.)
A közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól - 11/2014. (VIII. 29.)
A szeszesital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról - 6/2010. (IV. 5.)
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről - 20/2009. (IX. 1.)
Az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről - 11/2009. (IV. 27.)
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról - 6/2011. (V. 5.)
Állatok tartásáról - 20/1997. (XI. 22.)
Elektronikus hatósági ügyintézésről - 22/2005.(XI. 6.)
„Év rendőre” kitüntető cím alapításáról - 9/1998. (IV. 6.)
Fizető parkolás rendjéről és díjáról - 12/2004.(VI. 6.)
Gépjárműadó helyi mértékéről - 21/2001. (XII.9.)
Helyi hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról - 21/2004.(XI. 7.)
Helyi védett értékek támogatásáról - 3/2006. (I. 26.)
Hulladékkezelési közszolgáltatásról - 7/2003. (III. 9.)
Intézményi térítési díjakról - 15/2008. (V. 5.)
Ivóvíz- és csatornahálózat használatának egyes szabályairól - 16/2005.(X. 9.)
Ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról - 2/2012. (I.1.)
Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről - 18/2013. (VI. 27.)
Kitüntető cím és kitüntetés alapításáról és adományozásról - 22/1992. (X. 22.)
Költségvetés (2014. évi) elfogadásáról - 3/2014.(III.3.) /A rendelethez tartozó mellékletek a közérdekű adatok menüpont alatt megtalálhatóak./
Költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek és kimutatások tartalmi meghatározásáról szóló 7/2014. (V. 5.) 1.sz. melléklet 2. sz. melléklet 3. és 3a sz. melléklet 4.és 4a számú m. 5. és 5a sz. melléklet 6.és 6a. sz. melléklet 7. és 7a számú melléklet 8. és 8a sz. melléklet 9. és 9a sz. melléklet 10. sz. melléklet 11. sz. melléklet 12. sz. melléklet 13. számú melléklet 14. sz. melléklet 15. sz. melléklet 16. számú melléklet 17. s zámú melléklet 18. számú melléklet 19. számú melléklet 20. számú melléklet 21. sz. melléklet 22. számú melléklet 23. számú melléklet 24-25. számú melléklet 26. számú melléklet 27. számú melléklet 28. sz. melléklet 29. sz. melléklet 30. sz. melléklet 31. sz. melléklet 32. sz. melléklet 33. sz. melléklet Egyszerűsített beszámoló
Környezet- és természetvédelemről - 14/2000.(VI.5.)
Közművelődésről - 10/2003. (V. 4.)
Közoktatásban alkalmazandó térítési és tandíjakról - 16/1997.(IX. 8.)
Közterület-felügyeletről - 19/2000.(IX.10.)
Köztelüret használatról - 10/2004 (V. 9.)
Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának helyi szabályairól, illetve egyes juttatásokról és támogatásokról - 18/2001. (XI. 4.)
Lakáshoz jutás és lakásfelújítás helyi pénzbeli támogatásáról - 14/1992.(V.21.)
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről - 10/1994.(V.5.)
Önkormányzati elismerő címekről - 11/2005.(VI.5.)
Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról - 21/2001. (XII. 8.)
Önkormányzati támogatásokról - 14/2008.(V.5.)
Önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól - 8/2000. (IV. 3.)
Parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról - 22/2000. (X. 8.)
Piactartáshoz kapcsolódó szabályokról - 14/2001. (X. 14.)
Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról - 9/2011. (IV. 1.)
Szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról - 19/2003. (X. 12.)
Szociális földprogramról - 17/2011. (VIII. 15.)
Talajterhelési díj helyi szabályairól - 22/2004. (XI. 7.)
Tamási Kártyáról- 8/2012. (III. 1.)
Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról - 19/2014. (XI.28.)
Településtisztaságról - 27/2008. (XII.12)
Temetőről és a temetkezésről - 12/2010.(VIII. 30.)
Városi címer és zászló alkotásáról és használatáról - 10/1991. (VIII.26.)
Közterületek használatról szóló önkormányzati rendelet közérthető formában
Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet közérthető formában
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásokról - 18/2015. (VII. 6.)
A szálláshelyek akadálymentesítésének támogatásáról 17/2016. (VI. 30.)
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményei 21/2016 (IX. 2.)

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei